Uzávierka Cardiffskej medzinárodnej súťaže poézie

(Cardiff International Poetry Competition) je 1. februára 2008.

Cena pre víťaza je 5 000 libier.

Záujemcovia nájdu viac informácií na www.academi.org.

Víťazi budú vyhlásení na webovej stránke Academi na jar 2008.

(im)