Medzinárodné fórum rusistov v Bratislave

V dňoch 15. a 16. mája sa v bratislavskom hoteli Kyjev konalo III. Medzinárodne regionálne fórum vedcov a lektorov rusistov o otázkach výučby ruského jazyka v krajinách Strednej a Východnej Európy Bratislavské stretnutia - 2007.

Na fóre na zasadnutiach tematických sekcií, diskusiách a iných podujatiach sa zúčastnilo vyše 60 rusistov z Ruska, Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, USA, Švajčiarska, Fínska, Bulharska, Estónska, Bieloruska, Ukrajiny, Grécka a iných krajín.