Medzinárodné knižné veľtrhy 2009

Medzinárodné knižné veľtrhy, na ktorých bude mať Slovensko tento rok národnú expozíciu

12. 03. – 15. 03. 2009 – MKV Lipsko

13. 03. - 18. 03. 2009 – MKV Paríž

23. 03. - 26. 03. 2009 – MKV Detské knihy Bologna

20. 04. - 22. 04. 2009 – MKV Londýn

14. 05. - 17. 05.. 2009 – MKV Svět knihy Praha

28. 05. – 31. 05. 2009 – MKV Thessaloniki

14. 10. – 18. 10. 2009 – MKV Frankfurt

október Belehrad

19. 11. – 22. 11. 2009 – MKV Viedeň

Termíny pre vydavateľov na odovzdanie výstavných exponátov v 1. polroku:

28. a 29. januára od 9.00 do 15.00 (MKV Paríž a Londýn), 11. a 12. februára od 9.00 do 15.00 (Detské knihy Bologna a MKV Lipsko), 15. a 16. apríla od 9.00 do 15.00 (Svět knihy Praha). Exponáty dodajte (pošlite) v uvedených termínoch na adresu: LIC - odd. medzinárodných knižných veľtrhov, Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava (pri osobnom dodaní v knižnom sklade u Petry Fülöpovej - vchod z Kolárskej - tel: 0915 913 543, alebo u Miroslavy Bilačičovej miestnosť č. 513 na 5. poschodí, tel: 02/52964567, 0905331922).

Knihy prosíme zabaliť a priložiť dodací list - zoznam (možno ho poslať na e-mail: bilacicova@litcentrum.sk) s uvedením autora, názvu knihy, počtu výtlačkov a predajnej ceny v EUR.