Medzinárodné knižné veľtrhy 2010

Medzinárodné knižné veľtrhy, na ktorých bude mať Slovensko tento rok národnú expozíciu

18. 03. – 21. 03. 2010 – MKV Lipsko

23. 03. - 26. 03. 2010 – MKV Detské knihy Bologna

26. 03. - 31. 03. 2010 – MKV Paríž

19. 04. - 21 04. 2010 – MKV Londýn

22. 04. – 25. 04. 2010 – MKV Thessaloniki

13. 05. - 16. 05.. 2010 – MKV Svět knihy Praha

06. 10. – 10. 10. 2010 – MKV Frankfurt

Výstavné exponáty na MKV Lipsko, Paríž a Londýn sa prijímajú 9. a 10. februára od 9.00 do 15.00. Exponáty treba doručiť na adresu: LIC - odd. medzinárodných knižných veľtrhov, Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava (pri osobnom dodaní v knižnom sklade u Petry Fülöpovej - vchod z Kolárskej - tel: 0915 913 543, alebo u Miroslavy Bilačičovej miestnosť č. 513 na 5. poschodí, tel: 02/52964567, 0905331922).

Knihy prosíme zabaliť a priložiť dodací list - zoznam (možno ho poslať na e-mail: bilacicova@litcentrum.sk) s uvedením autora, názvu knihy, počtu výtlačkov a predajnej ceny v EUR.