MEDZINÁRODNÉ KNIŽNÉ VEĽTRHY

2011

Medzinárodné knižné veľtrhy, na ktorých bude mať

Slovensko tento rok národnú expozíciu

28. 03. – 31. 03. 2011 – MKV Detské knihy Bologna

18. 03. – 21. 03. 2011 – MKV Paríž

11. 04. – 13. 04. 2011 – MKV Londýn

05. 05. -  08. 05. 2011 – MKV Thessaloniki

12. 05. – 15. 05. 2011 – MKV Svět knihy Praha

12. 10. – 16. 10. 2011 – MKV Frankfurt

Výstavné exponáty na MKV Paríž, Londýn a Detské knihy Bologna sa prijímajú

22. a 23. februára od 9.00 do 15.00. Exponáty treba doručiť

na adresu: LIC – odd. medzinárodných knižných veľtrhov,

Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava (pri osobnom dodaní v knižnom

sklade u Petry Fülöpovej – vchod z Kolárskej – tel: 0915

913 543, alebo u Miroslavy Bilačičovej miestnosť č. 513 na

5. poschodí, tel: 02/52964567, 0905331922).

Knihy prosíme zabaliť a priložiť dodací list – zoznam (možno

ho poslať na e-mail: bilacicova@litcentrum.sk) s uvedením autora,

názvu knihy, počtu výtlačkov a predajnej ceny v eurách.

O účasti na MKV Budapešť 14. 04. – 17. 04. 2011 sa ešte vedú rokovania.