Medzinárodný deň školských knižníc

Slovenská pedagogická knižnica vyhlásila Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc 24. októbra 2005. Súťaž sa uskutočňuje pod záštitou ministra školstva SR Martina Fronca.

Medzinárodný deň školských knižníc prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva, roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každý rok štvrtý októbrový pondelok. Tohtoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je Objavovanie dobrodružstva. Sklony k dobrodružstvu, záhady, hádanky, rôznorodosť, možnosť aktívnej spolupráce a zapojenie sa do deja – to sú  atribúty, ktoré nám pomôžu získať dievčatá a chlapcov pre čítanie a pravidelné návštevy školskej knižnice.

Priebeh súťaže

Školská knižnica, ktorá pripravila podujatie k Medzinárodnému dňu školských knižníc 24. 10. 2005, pošle stručný popis podujatia poštou do 5. 11. na adresu Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava 5 (stačí poštová pečiatka z 5. 11. 2005), alebo elektronicky na adresu metodika@spgk.sk spolu s údajmi (názov a sídlo školy, meno školského knihovníka, hodnotenie podujatia vedením školy, počet účastníkov, hodnotenie podujatia žiakmi školy – výsledky ankety).

Vyhodnotenie súťaže

Odborná porota bude hodnotiť originalitu a vtipnosť realizovaného podujatia. Víťazom súťaže sa stane školská knižnica, ktorá zorganizuje najzaujímavejšie podujatie. Výsledky súťaže budú zverejnené 30. 11. 2005 na webovej stránke Slovenskej pedagogickej knižnice (www.spgk.sk).

Cena súťaže

Víťazovi súťaže venuje minister školstva SR Martin Fronc sumu 20 000 Sk na nákup kníh do školskej knižnice.