Medzinárodný festival poézie vo Varne a jeho prínos pre Slovensko

My, Slovania, sme ľudia slova. A keďže poézia je najvyššou formou komunikácie, právom jej patrí aj pomyselný piedestál v literatúre. Preto bolo pozvanie od Elky Niagalovej na Medzinárodný festival slovanskej poézie do Varny, ktorý sa konal v dňoch od 26. do 29. júna, pre nás nielen veľkou poctou, ale aj veľkou výzvou. Pre nás, ktorí sme šli prezentovať nielen občianske združenie PARS ARTEM, ale aj Slovenskú republiku a jej poetickú tvorbu na takéto významné medzinárodné podujatie, čiže pre Zuzku Kuglerovú, Zvonka Taneskiho a Ondreja Kalamára to znamenalo veľkú príležitosť, ale aj zodpovednosť.

Festival pripravila Akademia slovanskej literatúry a umenia pod taktovkou skvelej bulharskej poetky a divy, Elky Nyagol, ktorá nám pripravila vzrušujúce dobrodružstvo poznávania básnickej tvorby slovanských krajín. Okrem toho sme mali možnosť spoznať krásy bulharského pobrežia a uvedomiť si silu slovanskej súdržnosti. Nás, Slovanov spájajú nielen príbuzné jazyky, ale aj veľmi podobná mentalita, čo sa naplno prejavilo už od prvého momentu tohto veľkolepého podujatia, ale aj tak nás prekvapila a dojala spontánna srdečnosť a pohostinnosť našich bulharských hostiteľov.

Bolo pre nás veľkým pôžitkom i inšpiráciou môcť si vypočuť množstvo výbornej slovanskej poézie v origináli, v pôvodných jazykoch, ako aj v preklade do bulharčiny. Okrem bulharčiny a slovenčiny verše zaznievali v ruštine, poľštine, srbčine, macedónčine. V neposlednom to rade boli aj neformálne večerné spoločné posedenia, čo dali tomuto festivalu neopakovateľnú uvoľnenú priateľskú atmosféru, plnú vzájomného spoznávania sa, rozhovorov, prezentácie ľudových piesní, v ktorej dominovali Srbi, ale nedali sme sa zahanbiť ani my, Slováci.

Vyvrcholením podujatia bolo udeľovanie cien, ktoré udelila Akadémia slovanskej literatúry a umení. Ani tu sme sa nemuseli hanbiť, pretože ocenení boli hneď dvaja naši delegáti, a to Zvonko Taneski a Zuzka Kuglerová, ktorá dostala cenu od syndikátu bulharských učiteľov, pôsobiacom pri akadémii. Môžeme smelo povedať, že sme si z bulharskej Varny odniesli tie najlepšie dojmy, obohatení o skvelé momenty, ale aj množstvo podnetov, skúseností a nových kontaktov vrátane pozvaní na iné medzinárodné podujatia. A v čom bol najväčší prínos tohto podujatia? Ukázal nám, že poézia skutočne nepozná hranice, že pomáha prekonávať nielen vzdialenosti, ale aj rečové bariéry, pretože je tým, čo sa prihovára priamo duši. Je nielen slovanským, ale doslova jednotným svetovým jazykom.

Lebo poézia je najkrajšou formou slova. A o to nám, Slovanom, najviac ide.
---
Ondrej Kalamár