Medzinárodný knižný veľtrh Bibliotéka

 

Medzinárodný knižný veľtrh Bibliotéka sa konal v dňoch 10. – 13. novembra 2005. Literárne informačné centrum pripravilo pre účastníkov zaujímavý program - prezentácie najnovších knižných publikácií za účasti autorov. Prezentáciu Slovníka slovenských spisovateľov pre deti a mládež uvádzal zostavovateľ a vedecký redaktor Ondrej Sliacky. Na uvádzaní publikácie Rudolfa Krajčoviča Živé kroniky slovenských obcí skryté v názvoch obcí a miest odborne prehovoril jeho žiak, profesor Pavol Žigo.
Na svoje študentské časy si pôvabne zaspomínal známy historik a publicista Pavel Dvořák, žiak Rudolfa Krajčoviča. Profesor Krajčovič hovoril o svojich básnických prvotinách. Na záver sa poďakoval za pomoc pri práci nad rukopisom redaktorke Marte Bábikovej a svojej dcére.

A. Šikulová