Medzinárodný knižný veľtrh Bologna 2015

Bologna, kde sa už od roku 1964 koná medzinárodný knižný veľtrh venovaný literatúre pre deti a mládež, každoročne víta na jar vydavateľov, autorov, ilustrátorov, literárnych agentov a ostatných profesionálov, ktorí sa tu stretávajú, aby rozvíjali vzájomné kontakty a hľadali možnosti ďalšej spolupráce.

V tomto roku sa veľtrh uskutočnil v čase od 30. marca do 2. apríla. Čestným hosťom 52. ročníka bolo Chorvátsko, ktorého jednoduchá a štýlovo čistá ilustrátorská expozícia vyvolávala obdiv medzi návštevníkmi. Tak ako každoročne, aj tento raz sme boli účastníkmi udeľovania cien “Bologna Ragazzi Award” a “Bologna New Media Prize” v priestoroch výstaviska.

slovenský stánok
slovenský stánok

          

v bolonskej škole
v bolonskej škole

     

publikum
prekladateľský seminár
so študentami vo Forlí

 

za stolom
Renáta Kamenárová,
Ľubica Kepštová,
Miroslava Vallová,
Peter Karpinský

Slovenský národný stánok, ktorý pripravilo Literárne informačné centrum, sa nachádzal v medzinárodnompavilóne s vyše 300 vystavenými pôvodnými slovenskými titulmi z produkcie 36 slovenských vydavateľstiev.

V rámci sprievodných podujatí mal úspech prekladateľský workshop autora Petra Karpinského so študentmi na univerzite vo Forli, ktorý sa uskutočnil v utorok 31. marca.

V stredu 1. apríla sa Peter Karpinský stretol na pôde bolonskej základnej školy so žiakmi prvého stupňa, kde prezentoval svoju knihu Rozprávky z múzea záhad a tajomstiev.

V ten istý deň sa na pôde národného stánku uskutočnilo stretnutie slovenských a zahraničných vydavateľov, odborných hostí z oblasti knižnej kultúry, pri pohári vína, spestrené čítaním poézie slovenských autorov so zapojením verejnosti v réžii talianskeho herca Fulvia Iannea.

Celkove možno našu účasť na bolonskom veľtrhu hodnotiť ako veľmi úspešnú. Splnili sa nielen výstavné úlohy, ale významné boli aj obchodné rokovania a uskutočnili sa pracovné stretnutia v súvislosti smožnými vydaniami pôvodnej slovenskej literatúry v talianskom teritóriu.