Medzinárodný knižný veľtrh London Book Fair 2009

V čase od 20. do 22. apríla 2009 prebehol už 39. ročník medzinárodného knižného veľtrhu LBF 2009. Londýnsky knižný veľtrh je jedným z najvýznamnejších a aj navštevovanejších kontraktačných veľtrhov prevažne anglofónneho sveta. Je určený výhradne pre profesionálnych návštevníkov. Aj na tohtoročný veľtrh pripravila anglická strana pavilón s názvom MARKET FOCUS, kde dostala priestor India. Pri tejto príležitosti sa konali na pôde výstavného centra rôzne prednášky a semináre určené pre odbornú verejnosť.

V slovenskom národnom stánku s rozlohou 21 m2,kde sa toho roku prezentovala aj spoločnosť Neografia a. s., bolo vystavených vyše 150 titulov z produkcie 22 slovenských vydavateľstiev.

Stánok ako miesto na rokovania a stretnutia s partnermi využili zástupcovia viacerých vydavateľstiev a tlačiarní, ako aj editori a literárni agenti. Stánok navštívili i reprezentanti zahraničných vydavateľstiev a organizácií a slovenskí krajania žijúci v Anglicku. Uskutočnili sa tu rokovania so zástupcami London Book Fair o možnostiach účasti v budúcom roku, ako aj so zástupcami spoločnosti Svět knihy. Stánok navštívil aj kultúrny atašé slovenskej ambasády v Londýne p. Vojtko, ktorý považuje účasť Slovenska na tomto knižnom podujatí za veľmi významnú a v budúcich rokoch navrhuje zintenzívniť spoluprácu slovenského zastupiteľského úradu v Londýne pri príprave sprievodných podujatí a prezentácií počas konania veľtrhu aj mimo neho.

Počas veľtrhu sa konalo aj pravidelné stretnutie partnerských organizácií patriacich do siete LAF, na ktorom sa stretli zástupcovia literárnych centier z Walesu, Rumunska, Lotyšska, Litvy, Fínska, Katalánska, Slovenska, Čiech, Islandu, Portugalska a Maďarska. Prizvané boli aj redaktorky vydavateľstva Dalkey Archive Press z Illinois, USA, ktoré pracujú na pripravovanej antológii Best European Fiction of 2010, v ktorej bude zastúpené aj Slovensko úryvkom z románu Petra Krištúfka Šepkár. Kniha by mala vyjsť v náklade 20 000 výtlačkov. V stánku sa ďalej konalo aj stretnutie s Tonym Wardom z vydavateľstva Arc Publications a dohodli sa podrobnosti vydania antológie 6 slovenských básnikov v ich vydavateľstve. Kniha by mala vyjsť na jeseň 2009 v náklade 500 výtlačkov. V stánku sme privítali aj britského vydavateľa Pišťankovej trilógie dr. Donalda Rayfielda z Garnet Press. Z diskusie vyplynulo, že vydavateľstvo Garnet Press by rado vydalo antológiu slovenskej poézie pre študentov slavistiky v UK a USA, ktorá by zahŕňala poéziu od štúrovcov po súčasnosť v slovenskom origináli s doslovným prekladom. Vyšli už podobné antológie ruskej a českej poézie a stretli sa s veľkým úspechom medzi študentmi. Vydavateľ by však potreboval výraznejšiu finančnú podporu pri realizácii tohto jedinečného diela, ktoré sa môže stať „podstročníkom“ pre preklady do iných jazykov cez angličtinu. Spomedzi ďalších stretnutí spomenieme napríklad stretnutie s Davidom Hirschom, hlavným knihovníkom z Culture and Heritage v Abu Dhabi (hovorili sme o podpornom systéme KALIMA, vďaka ktorému ročne vychádza v arabčine 100 titulov prekladovej literatúry, vyžiadal si zoznam odporúčaných klasických aj súčasných titulov na preklad a kontakt na prekladateľov do arabčiny), alebo s vydavateľom z Indie (Anand Bushnan, ktorý vydal už tri slovenské tituly pre deti a požiadal, aby sme poslali ďalšie knihy pani Yadav Sharde, prekladateľke zo slovenčiny). S Alexandrou Büchler z LAF sme hovorili o prípravách na augustový workshop prekladu poézie, ktorý bude pridružený k festivalu Cap a l´est.

V areáli výstaviska sme mali stretnutia s reprezentantmi ostatných medzinárodných knižných veľtrhov a taktiež so zástupcami tlače. Na záver veľtrhu sme vystavené knihy odovzdali knižnici Veľvyslanectva SR v Londýne. Vcelku možno tohtoročnú účasť Slovenska na londýnskom veľtrhu označiť za veľmi úspešnú a potešiteľný je aj záujem o slovenskú literatúru a produkciu slovenských vydavateľstiev.

 

Inka Martinová, Miroslava Bilačičová