Medzinárodný knižný veľtrh LONDÝN 2004

Jarný vydavateľský kalendár sa už tradične otvára Medzinárodným knižným veľtrhom v Londýne. Tri dni, od 14. do 16. marca, privíta veľtržná hala Olympia - Kensington vyše 1 700 vystavovateľov.

Londýnsky medzinárodný knižný veľtrh je jedným z najvýznamnejších a najnavštevovanejších kontraktačných knižných veľtrhov prevažne anglofónneho sveta. Tohto roku sa koná jeho 34. ročník.
           Slovensko bude mať zastúpenie prostredníctvom Literárneho informačného centra: v expozícii s výstavnou plochou 6 m2 budeme prezentovať produkciu vyše 150 knižných titulov z 18 slovenských vydavateľstiev.
           V atmosfére blížiaceho sa rozšírenia Európskej únie, pripravila anglická strana pavilón s názvom MARKET FOCUS - spoločný pre kandidátske krajiny do EÚ; v ňom bude umiestnený aj slovenský stánok.
           V rámci spoločnej účasti sa budú v Market Focus Theatre (Olympia Exhibition Centre) konať semináre o vydavateľskom a knižnom trhu v jednotlivých krajinách. Zo slovenských zástupcov sa na nich zúčastní Mila Haugová, prekladateľka, jedna z našich najprekladanejších súčasných poetiek a Martin Solotruk, básnik, prekladateľ, vysokoškolský učiteľ, editor a literárny kritik.
           Dňa 15. marca o 10.30 hod sa uskutoční okrúhly stôl o špecifikách stredoeurópskeho knižného trhu a možnostiach prieniku na anglický trh - CENTRAL EUROPEAN BOOK MARKETS RE-OPENED. V ten istý deň o 12.30 hod bude prezentácia slovenských autorov Mily Haugovej a Martina Solotruka s názvom CROSSROADS OF LITERATURE.
           V utorok 16. marca o 19.00 hod na pôde Veľvyslanectva Českej republiky odznie literárne pásmo (krátka prezentácia autorov a čítanie z ich diel) organizované spolu s českými kolegami.
           Slovenskí vydavatelia budú mať možnosť predstaviť svoje vydavateľstvá 16. marca o 10.30 hod. v Market Focus Theatre.
           Literárne informačné centrum už tradične pripravuje na londýnskej univerzite School of Slavonic and East European Studies prezentáciu slovenských autorov, určenú najmä pre poslucháčov a pedagógov tejto katedry - tento rok uvedieme Milu Haugovú a Martina Solotruka.

(mb)
  • Medzinárodný knižný veľtrh LONDÝN 2004 - 0