Medzinárodný knižný veľtrh Salon du livre Paris 2009

Významný frankofónny knižný veľtrh Salon du Livre Paris otvorí svoje brány v tomto roku v čase od 13. do 18. marca.

Čestným hosťom veľtrhu bude Mexiko, ktoré pripravilo celý rad zaujímavých podujatí a sprievodných programov.

Literárne informačné centrum prezentuje slovenských vydavateľov v národnej expozícii, ktorá sa nachádza v priestoroch výstaviska Porte de Versailles / Pavillon 1, stánok Y 76.

Predstaví sa tu vyše 20 vydavateľstiev s produkciou viac ako 200 knižných titulov.

Francúzski vydavatelia, ale aj bežní návštevníci, prejavujú každoročne záujem o slovenské knihy, najmä o učebnice slovenčiny, prekladové slovníky, publikácie o Slovensku alebo jednotlivých mestách či regiónoch.

Literárne informačné centrum pri príležitosti konania 29. ročníka Salon du livre Paris v spolupráci so Slovenským inštitútom v Paríži, Cité internationale des Arts a Hudobným centrom pripravilo literárno-hudobné soirée – prezentáciu slovenských poetiek a klavírnej hudby.

Slovenské poetky Milu Haugovú, Danu Podrackú, Elenu Hidvéghyovú-Yung a Máriu Ferenčuhovú predstaví francúzska poetka a prekladateľka Arlette Cornevin v piatok 13.3 o 20.00 hod v Cité internationale des Arts. Súčasťou večera bude aj umelecké vystúpenie skladateľa a klaviristu Petra Zagara.

LIC pripravuje aj ďalšiu sprievodnú akciu: prezentáciu výtvarnej publikácie Igor Minárik, ktorej autorom je profesor filozofie Etienne Cornevin. Prezentácia sa koná v sobotu 14. 3. o 15.00 hod na pôde národného stánku SR.

Viac informácií na: http://www.salondulivreparis.com

 

Pozvánka vo francúzštine vo formáte .pdf (384kB)

 

Logo veľtrhu