Medzinárodný knižný veľtrh Salón knihy v Ženeve 2002

V dňoch 1. - 5. mája 2002 sa vo výstavnom komplexe PALEXPO uskutočnil v poradí už 16. salón knihy, tlače a multimédií v Ženeve, na ktorom bolo zastúpené aj Slovensko. Naša národná expozícia bola umiestnená v hale 4 v štandardnom stánku s plochou 12 m2, kde svoju knižnú produkciu - cca 200 titulov - vystavovalo 16 slovenských vydavateľstiev. Vystavované knihy sa transportovali formou diplomatickej zásielky prostredníctvom MZV SR a Stálej misie pri OSN v Ženeve. Stánok zdobili plagáty z niekoľkých ročníkov súťaže Bienále ilustrácií Bratislava. O súčasnom dianí v knižnej kultúre na Slovensku, novinkách našich autorov a produkcii jednotlivých vydavateľstiev informovali návštevníkov Miroslava Bilačičová a Daniela Humajová.

V rámci knižného veľtrhu sa tak ako každoročne uskutočnil aj celý rad literárnych rozhovorov, prednášok, stretnutí so spisovateľmi, besied za okrúhlym stolom, autori čítali zo svojich diel a podpisovali svoje knihy. Veľkému záujmu sa tešil najmä Paulo Coelho, Hugo Loetscher, ale aj mnohí ďalší autori a autorky. Päťdesiat rokov svojej existencie oslávilo práve veľké švajčiarske vydavateľstvo Diogenes, ktoré pripravilo pre návštevníkov s viacerými svojimi autormi. O knižnom veľtrhu pravidelne prinášali informácie médiá a skutočne možno potvrdiť, že salón knihy sa tešil veľkej pozornosti širokého publika, vrátane detí a mládeže. Veľký počet návštevníkov si prezrel veľtrh predovšetkým v piatok 3. mája, keď bol salón otvorený od 9,30 až do 21,30 hod.

Prvý deň veľtrhu sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Salónu za účasti domácich a zahraničných hostí. Počas trvania veľtrhu slovenský stánok navštívili oficiálni hostia z vedenia salónu, zástupcovia Stálej misie SR pri OSN v Ženeve, zahraniční autori a prekladatelia, viacerí krajania žijúci vo Švajčiarsku, ako aj zástupcovia zahraničných vydavateľstiev. Najmä krajania žijúci vo Švajčiarsku sa vyjadrovali veľmi pochvalne o vysokej úrovni našej národnej expozície. Záujemcov z radov odbornej verejnosti ako aj bežných čitateľov aj našich krajanov sme informovali nielen o vystavovaných tituloch, ale aj o knihách, ktoré vychádzajú na Slovensku v našich vydavateľstvách. Naši vydavatelia (napr. zástupcovia vydavateľstva SPN a Book & Book) reprezentatívnym výberom prezentovali tituly zo svojej najnovšej produkcie, viedli rozhovory so zahraničnými partnermi a zbierali najčerstvejšie informácie o súčasnom dianí v knižnej kultúre a o horúcich novinkách.

Celkove môžeme slovenskú účasť na veľtrhu a úroveň expozície hodnotiť veľmi kladne - naša účasť splnila svoj cieľ: prezentovať slovenskú knižnú kultúru na medzinárodnom knižnom veľtrhu v Ženeve a predstaviť najnovšie tituly z produkcie našich významných vydavateľstiev. Treba spomenúť, že Slovensko, jeho kultúra a literatúra sa teší živému záujmu publika aj v tejto frankofónnej oblasti Švajčiarska.

Súčasťou Salónu knihy, jedného z najýznamnejších kultúrnych podujatí vo Švajčiarsku, boli aj ďalšie výstavy, napr. Educa, Europ´Art, Salón hudby, Salón Multimedia, ako aj výstava švajčiarskeho umelca Félixa Vallottona. Hosťom veľtrhu 2002 bola tentoraz Brazília, ktorá pripravila reprezentatívny stánok a veľké množstvo sprievodných podujatí.

Za zmienku určite stojí aj to, že v septembri r. 2001 bol slávnostne otvorený Slovenský pavilón v Ženeve, ktorého hlavným poslaním je propagovať slovenskú kultúru vo Švajčiarsku. Tento významný počin je zásluhou niekoľkých nadšencov z radov slovenských krajanov žijúcich vo Švajčiarsku a Francúzsku. Osobne sme Slovenský pavilón navštívili a oboznámili sme sa s jeho činnosťou, galériou a knižnicou.

Na záver veľtrhu sme vystavované knižné exponáty odovzdali Stálej misií SR pri OSN v Ženeve. 

          

Daniela Humajová