Medzinárodný knižný veľtrh Salón knihy v Ženeve 2003

V čase od 30. apríla do 4. mája 2003 sa vo švajčiarskej Ženeve uskutočnil v poradí už 17. medzinárodný knižný veľtrh. Súčasťou tohto významného kultúrneho podujatia boli aj ďalšie výstavy, napr. Educa, Europ´art, Salón hudby, Salón Multimedia, reprezentačná výstava Toulousa Lautreca a pod. Hosťom veľtrhu 2003 bolo Grécko, ktoré pripravilo reprezentatívny stánok a veľké množstvo sprievodných podujatí.
           Knižný veľtrh sa konal ako každoročne vo výstavnom komplexe Palexpo. Bol sprevádzaný celým radom literárnych prednášok, stretnutí so spisovateľmi, besied za okrúhlym stolom, televíznymi záznamami, a to predovšetkým v piatok 2. mája, keď bol veľtrh otvorený od 9,30 do 21,30 hod. Veľkú pozornosť vzbudilo napríklad autorské čítanie významnej švajčiarskej spisovateľky Ruth Schweikertovej, ale návštevníkov pritiahli aj debaty organizované novinami Le Temps o Iraku a diskusie s odborníkmi z oblasti politológie a so zástupcami z arabského sveta.
           Prvý deň veľtrhu sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Salónu za účasti domácich a zahraničných hostí. V tento deň veľtrhu sme sa vo večerných hodinách spolu so zástupcami slovenských tlačiarní zúčastnili besedy so slovenskými krajanmi na pôde Slovenského pavilónu v Ženeve. Na besede padlo mnoho zaujímavých podnetov na zintenzívnenie kultúrnych vzťahov. Krajania veľmi pozitívne ocenili účasť národnej expozície na Salon du livre.
           Národná expozícia bola umiestnená v hale 4 v štandardnom stánku na priestore 12 m2, kde svoju knižnú produkciu cca 200 titulov vystavovalo 16 slovenských vydavateľstiev. Na výzdobu stánku sme použili plagáty BIB. Stánok navštívili oficiálni hostia z vedenia salónu, zástupcovia Stálej misie SR pri OSN v Ženeve, zahraniční autori a prekladatelia, viacerí krajania žijúci vo Švajčiarsku a zástupcovia zahraničných vydavateľstiev. Najmä krajania žijúci vo Švajčiarsku sa vyjadrovali veľmi pochvalne o vysokej úrovni našej národnej expozície.
           Všetkým záujemcom o naše knihy a kontakty s vydavateľmi sme poskytli adresy patričných vydavateľstiev. Rokovali sme taktiež so zástupcami švajčiarskych vydavateľstiev, prezentovali sme stručný pohľad na súčasnú slovenskú literárnu scénu a hľadali cesty a možnosti vydania diel slovenských autorov vo Švajčiarsku.
           Salón knihy sa tešil veľkej pozornosti širokého publika. Príjemným oživením bola expozícia umeleckých exponátov galérií z celého sveta.
           Knižné exponáty sme na záver veľtrhu odovzdali Stálej misii SR pri OSN v Ženeve.
           Celkove môžeme našu expozíciu hodnotiť veľmi pozitívne - naša účasť splnila svoj cieľ: prezentovať slovenskú knižnú kultúru vo frankofónnej oblasti, informovať našich krajanov o existujúcich tituloch a súčasnej situácii na knižnom trhu. Treba zdôrazniť záujem o účasť na tomto knižnom podujatí zo strany slovenských vydavateľov, ktorý bude treba aj v budúcnosti rešpektovať. Vydavatelia takýmto spôsobom môžu reprezentatívnym výberom prezentovať tituly zo svojej najnovšej produkcie a viesť rozhovory so zahraničnými partnermi.
           V tomto roku stánok na rokovania využili zástupcovia slovenských tlačiarní Neografia, Východoslovenské tlačiarne Košice a Polygrafprint Prešov, ktorí ocenili možnosť prezentácie svojich produktov na pôde národného stánku a nadväzovania nových kontaktov v tejto oblasti.

Miroslava Bilačičová a Daniela Humajová