Medzinárodný knižný veľtrh Svět knihy Praha 2009

Už tradične sa v máji konal v Prahe medzinárodný knižný veľtrh, opäť na výstavisku v Holešoviciach. V čase od 14. do 17. mája sa v priestoroch výstaviska stretli mnohí autori, prekladatelia, vydavatelia a priatelia kníh. Hlavné témy diskusií a prezentácií boli Európa v literatúre – literatúra v Európe, Fantázia a kreativita, Literatúra a vzdelávanie.

V reprezentačnom slovenskom národnom stánku s rozlohou 72 m2 bolo vystavených  vyše 500 titulov z produkcie 38 slovenských vydavateľstiev. Stánok ako miesto na rokovania a stretnutia s partnermi využili zástupcovia viacerých vydavateľstiev a tlačiarní, aj autori, editori, literárni agenti a prekladatelia. Pracovné rozhovory tu viedli i reprezentanti zahraničných vydavateľstiev, organizácií a inštitúcií a slovenskí krajania žijúci v Prahe.

V stánku sa uskutočnili rokovania so zástupcami LAF, Svět knihy, DONUMENTY, navštívili nás aj pracovníčky Slovenského inštitútu v Prahe p. Hohošová a Kučerová a ďalší. V areáli výstaviska sme mali aj stretnutia s reprezentantmi ostatných medzinárodných knižných veľtrhov  a vydavateľstiev a taktiež so zástupcami tlače.

Aj tento rok sme pripravili počas MKV Praha zaujímavé sprievodné akcie.

V piatok 15. mája bola v čase  15.00 – 15.45 v národnom stánku prezentácia s názvom Medzi dvoma domovmi, v rámci ktorej Anton Baláž predstavil rovnomennú antológiu poézie zahraničných Slovákov, a Naďa Vokušová a Dušan Malota predstavili Slovenský literárny klub v ČR a jeho činnosť.

V ten istý deň bol v národnom stánku o 16.15  otvárací koktail, kde sa v priateľských rozhovoroch debatovalo najmä (no nielen) o literatúre a o knihách.

V sobotu 16. mája v čase  14.00 – 14.50 v Sále Rosteme s knihou prebehlo sprievodné podujatie s názvom Pohľad späť. Riaditeľ LIC Alexander Halvoník tu predstavil dvoch významných predstaviteľov súčasnej literárnej scény Dušana Šimku a Pavla Rankova a ich diela. Potom sa dostal k slovu Pavol Rankov, ktorý prečítal z nového románu Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy) – (Kalligram 2008). Po ňom Dušan Šimko uviedol svoj najnovší román Gubbio – kniha udavačov (2009) a dva romány v českom preklade: Esterházyho lokaj (Prostor 2009) a Maratón Juana Zabaly (Volvox Globator 2008). Prítomní diváci vysoko ocenili úroveň tohto zaujímavého podujatia, ktoré ukázalo, že minulosť je stále v centre záujmu viacerých spisovateľov, a je potešiteľné, že ju vedia spracovať a podať skutočne neopakovateľným spôsobom.

Na záver veľtrhu sme časť knižnej produkcie odovzdali knižnici Slovenského inštitútu v Prahe. Účasť na tomto veľtrhu každoročne hodnotíme ako veľmi úspešnú. O slovenské knihy aj ich nákup je tradične obrovský záujem, hlavne z radov laických návštevníkov.

Miroslava Bilačičová, Daniela Humajová

Sloven

 

Pohľad na stánok Pohľad na stánok 2 Uličiansky a Halvoník
Baláž, Vokušová, Malota Halvoník a publikum Baláž, Vokušová, Malota
Baláž a publikum Šebesta, Ondrejička, Vokušová Uličiansky, Rankov
Klaus halvoník, Rankov, Šimko Štroblová, Halvoník, Baláž