Medzinárodný knižný veľtrh v Bologni 2018

Slovenskí vydavatelia sa aj tento rok v čase od 26. do 29. marca prezentovali v stánku Literárneho informačného centra na pôde Medzinárodného veľtrhu detskej knihy v Bologni.

Čestným hosťom jubilejného 55. ročníka veľtrhu bola Čína.

V slovenskom stánku s rozlohou 32 m2 bolo v pavilóne 22 vystavených vyše 300 titulov z produkcie 40 slovenských vydavateľstiev. Stánok bol centrom mnohých tvorivých stretnutí s autormi a vydavateľmi, bol hojne navštevovaný odborníkmi, umelcami, vydavateľskými profesionálmi i laickými priaznivcami slovenskej detskej literatúry a ilustrácie. Už tradične ho poctil svojou návštevou medzinárodne uznávaný odborník na detskú literatúru taliansky profesor Livio Sossi a slovenská ilustrátorka žijúca vo Florencii Maja Dusíková, ako aj zástupcovia zahraničných knižných veľtrhov.

Dňa 27.3. sa uskutočnil v pobočke Bolonskej univerzite vo Forli na Katedre slovakistiky seminár pre mladých prekladateľov s autorom Danielom Pastirčákom, s riaditeľkou LIC Miroslavou Vallovou a s redaktorkou časopisu Slniečko Ľubicou Kepštovou. Seminár na pôde katedry pripravila lektorka slovenského jazyka p.Veronika Svoradová. Na druhý deň, 28.3., LIC pripravilo dve tvorivé dielne s talianskym hercom Fulviom Ianeom a s deťmi partnerskej školy v Bologni a s Danielom Pastirčákom. V tento deň sme popoludní zorganizovali na pôde národného stánku malé pohostenie.

Celkove možno našu účasť na bolonskom veľtrhu hodnotiť ako veľmi úspešnú.

Zástupcovia vydavateľstiev, ktorí sa zúčastnili veľtrhu, sa vyjadrovali veľmi pochvalne o  riešení slovenského stánku, organizačnom a odbornom zabezpečení. Účelná bola i pomoc pri obchodných rokovaniach, uskutočnili sa mnohé rokovania v súvislosti s možnými vydaniami pôvodnej slovenskej literatúry v talianskom teritóriu.