Medzinárodný knižný veľtrh v Londýne 2018

V tomto roku sa uskutočnil už 47. ročník Londýnskeho medzinárodného knižného veľtrhu, a to v termíne od 10. do 12. apríla. Privítal vyše 1000 vystavovateľov z viac ako 60 krajín sveta. Aj tohtoročný veľtrh sa konal vo výstavnej hale Olympia Kensington.

Anglická strana pripravila pavilón MARKET FOCUS, kde sa ako čestní hostia predstavili pobaltské republiky Litva, Lotyšsko a Estónsko. Pre návštevníkov boli pripravené početné odborné semináre a podujatia o autorských právach, ktoré sa konali súbežne z knižným veľtrhom. V slovenskom národnom stánku bolo v tomto roku na rozlohe 22 m2 vystavených vyše 300 titulov z produkcie 26 slovenských vydavateľstiev. O stánku s elegantným designom sa veľmi pochvalne vyjadrovali všetci návštevníci expozície, ako aj veľvyslanec Slovenskej republiky Ľubomír Rehák, ktorý stánok osobne navštívil a vyjadril veľkú podporu našej účasti na tomto významom knižnom podujatí. Stánok bol vítaným zázemím pre početných zástupcov slovenských vydavateľstiev, prekladateľov a odborných návštevníkov veľtrhu. Realizovali sme mnohé rokovania so zástupcami britských vydavateľstiev s cieľom presadiť pôvodné diela slovenských autorov na preklad do anglického jazyka a na ich vydanie. Prebehli aj pracovné rozhovory s riaditeľmi medzinárodných knižných veľtrhov a zástupcami LBF. Prítomnosť na londýnskom veľtrhu je považovaná za jednu z kľúčových v rámci organizovania účasti Slovenska na medzinárodných knižných veľtrhoch, o čom svedčila aj v tomto roku rekordná účasť slovenských vydavateľov a tlačiarní. Tento veľtrh je určený výlučne odborným návštevníkom z oblasti knižného trhu a kultúry.

 

 

  • Medzinárodný knižný veľtrh v Londýne 2018 - 0
  • Medzinárodný knižný veľtrh v Londýne 2018 - 1
  • Medzinárodný knižný veľtrh v Londýne 2018 - 2
  • Medzinárodný knižný veľtrh v Londýne 2018 - 3