Medzinárodný knižný veľtrh v Paríži 2007

 

Hlavným usporiadateľom 27. medzinárodného knižného veľtrhu Salon du Livre de Paris v roku 2007, na ktorom malo Literárne informačné centrum ako organizátor národných expozícií Slovenskej republiky svoju premiéru v roku 2004, je francúzsky Národný syndikát vydavateľov.

Tento medzinárodný knižný veľtrh je významným frankofónnym knižným veľtrhom.

Aj v tomto roku sa Literárne informačné centrum usiluje o to, aby slovenská literatúra o čosi hlbšie  prenikla do frankofónneho teritória a preto organizuje národný stánok so sprievodnými kultúrnymi akciami v metropole Francúzska. 

Expozícia  Slovenskej republiky bude umiestnená v Paris expo-Port de Versaille, hala 1, číslo stánku 1L194. Na ploche  12 m2 bude vystavených  vyše 240 titulov z produkcie 18 slovenských vydavateľstiev.

Tohto roku budú v národnom stánku zastúpené tieto vydavateľstvá:
AB Art Press, Albert Marenčin-vydavateľstvo PT, Arkus, Bibiana, Buvik, Dajama, Divadelný ústav Bratislava, Ikar, Kniha-spoločník, LIC, Mapa Slovakia Plus, Polygraf Print, Príroda, Regent, Slovart, Slovart-Print, Slovenský spisovateľ, SNP – Mladé letá, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Vydavateľstvo Q 111.

Veľtrh sa otvára v piatok 23. marca o 9.30 hod.
Končí sa v stredu 28. marca o 22.00 hod..

 

Otváracie hodiny:

23. marca:          9.30 -- 22.00 hod.

24. a 25. marca: 9.30 -- 20.00 hod.

26. marca:          9.30 -- 18.30 hod.

27. marca:          9.30 -- 22.00 hod.

V rámci slovenskej účasti na knižnom veľtrhu sa naši autori predstavia na sprievodných akciích:
Dňa 23. marca o 19.00 hod sa v priestoroch slovenského veľvyslanectva uskutoční literárno-hudobný večer Rút a Eva, na ktorom sa predstavia významné slovenské autorky Rút LichnerováEva Maliti-Fraňová. Ukážky z diel Rút Lichnerovej Slepá rybka a Rieka Príbeh bielej, ružovej a tyrkysovej, ako aj z divadelnej hry Vizionárov sen od Evy Maliti-Fraňovej prednesú francúzski herci Sabline AMAURY, Isabelle RICARD, Luc EVRARD a Philippe CHEYTION. Hudobné vstupy odznejú v podaní klavírnej umelkyne Eleny Letňanovej (Iris SZEGHY: Bolero, Peter ZAGAR: Blumentálsky tanec, Roman BERGER: Soft November Music 1).

Bližšie informácie na: http://www.salondulivreparis.com/

Inka Martinová, Daniela Humajová