Vo výstavnom komplexe Helexpo v Thessalonikách sa na ploche 5000 m2  predstavilo v tomto roku v čase od 22. do 25. apríla asi 200 vystavovateľov z Grécka aj z celého sveta. Tohoročným čestným hosťom bola Čína, ktorá sa prezentovala rozsiahlou expozíciou aj bohatým programom v hale 13. Literárne informačné centrum pripravilo národnú expozíciu Slovenskej republiky už po šiesty raz, a to aj vďaka bezplatnej ponuke stánku a vybavenia zo strany gréckeho organizátora. Slovenský národný stánok sa nachádzal v hale 13. Na ploche 9 m2 tu 16 našich vydavateľstiev predstavilo približne 110 knižných titulov propagujúcich súčasnú slovenskú knižnú produkciu. Záujem verejnosti bol najmä o publikácie o krajine, histórii, archeológii, divadle, výtvarnom umení, aj o detské knihy. Veľký záujem bol aj o časopisy pre deti i dospelých. Slovenský stánok v Thessalonikách navštívili viacerí vydavatelia a zástupcovia kultúrnych inštitúcií, aj honorárny konzul SR v Thessalonikách p. Konstantin Mavridis a ďalší významní hostia. Odborná aj laická verejnosť, prekladatelia, vydavatelia, ilustrátori prejavili veľmi živý záujem o našu literatúru a knihy a zaujímali sa o možnosti vydania našich autorov v prekladoch do cudzích jazykov. Opäť sa potvrdilo, že prítomnosť Slovenska na MKV v Thessalonikách je dôležitou súčasťou propagácie našej literatúry v juhoeurópskom priestore.

Daniela Humajová

Viac informácií na: http://www.thessalonikibookfair.com