Medzinárodný knižný veľtrh v Turíne 2010

 

Tento najväčší knižný veľtrh v Taliansku, najmä z pohľadu organizovania sprievodných podujatí a bohatej účasti nielen talianských, ale aj medzinárodných vystavovateľov, privítal v roku 2010 vystavovateľov a návštevníkov v čase od 13. do 17. mája. V štyroch pavilónoch na ploche 51.000 m2 sa tu predstavilo viac než 1400 vystavovateľov a veľtrh navštívilo takmer 300 000 návštevníkov. Čestným hosťom bola v tomto roku India, ktorá prezentovala početných autorov v rámci sprievodných podujatí.

Literárne informačné centrum organizovalo účasť slovenských vydavateľstiev v roku 2010 po prvý raz. Našou účasťou na tomto významnom knižnom podujatí sme nadviazali na úspešnú prezentáciu Slovenska ako čestného hosťa na medzinárodnom knižnom veľtrhu v Bologni 2010. Predstavilo sa tu 20 slovenských vydavateľstiev s produkciou viac ako 150 knižných titulov. Veľmi úspešná bola prezentácia Slovenska ako turistickej a ekonomickej destinácie, spojená s premietaním dokumentu o Slovensku.

Vyvrcholením sprievodných podujatí bola prezentácia knihy Jána Uličianskeho a Petra Čisárika Magica Emma (Máme Emmu, vydavateľstvo Buvik), ktorú vydalo v preklade Giacoma Vita a Dariny Šestákovém talianske vydavateľstvo Acco Editore. Pri tejto príležitosti sme pripravili pre turínske deti a deti jednej zo škôl z okolia Lago Maggiore ilustrátorský workshop s ilustrátorom Petrom Čisárikom. Podujatie sa stretlo s veľkým úspechom, navštívili ho mnohí zahraniční hostia, vydavatelia, ale aj bežní návštevníci veľtrhu.

Miroslava Bilačičová