Medzinárodný knižný veľtrh vo Frankfurte nad Mohanom 2006

Medzinárodný knižný veľtrh vo Frankfurte nad Mohanom 2006

 

V dňoch 4. – 8. októbra 2006 sa uskutočnil vo Frankfurte nad Mohanom už 58. medzinárodný knižný veľtrh.

Predstavilo sa na ňom vyše 6 000 vystavovateľov a 180 000 odborníkov z viac ako 100 krajín. Čestným hosťom bola India, zastupovali ju mnohí spisovatelia a umelci, predovšetkým však knihy.

Národná expozícia Slovenskej republiky bola umiestnená v hale 50 B 940. Na rozlohe 60 m2 sa predstavilo 56 slovenských vydavateľských subjektov s produkciou vyše 550 knižných titulov.

Prevažovala produkcia reprezentačných kníh viacerých vydavateľstiev, ako aj tituly Literárneho informačného centra a knihy slovenských autorov vydané v zahraničí s podporou Komisie SLOLIA. Ďalšie panely v stánku prezentovali pôvodnú slovenskú beletristickú tvorbu, detské knihy, odbornú a umeleckú literatúru, teatrologické publikácie, učebnice, slovníky a encyklopedickú literatúru, preklady, hobby knižky, vlastivedných sprievodcov a mapové publikácie.

Literárne informačné centrum v Bratislave pripravilo už po tretí raz prehľadný katalóg slovenských vydavateľstiev, ktorý sa stretol s veľkým záujmom odbornej aj laickej verejnosti. Zároveň sme na propagovanie slovenskej literatúry pripravili atraktívne materiály v nemčine a v angličtine o autoroch predstavovaných v priebehu veľtrhu na troch fórach, ako aj nový podrobný propagačný materiál o LIC v nemčine a v angličtine.

Dňa 5.10. navštívil náš stánok komisár EU Ján Figeľ so sprievodom. Počas jeho polhodinovej návštevy sa s ním stretli zástupcovia LIC, zástupcovia slovenských vydavateľstiev a diplomatického zboru. Toto neformálne pracovné stretnutie poskytlo možnosť porozprávať sa o najaktuálnejších otázkach týkajúcich sa slovenských vydavateľov a kníhkupcov aj o konkrétnych problémoch jednotlivých odvetví knižnej produkcie.

Na pôde veľtrhu pripravilo LIC aj zaujímavé sprievodné akcie. Všetky boli podrobne uvedené vo viacerých veľtrhových katalógoch aj na internete.

Dňa 5. októbra sa na Fóre literatúry v čase od 11.30 do 12.30 prezentovali čítaním zo svojej tvorby básnik, prekladateľ a publicista Marián Hatala a úspešná prozaička Daniela Kapitáňová.

V ten istý deň sa predstavili na Fóre DIALÓG (16.00 – 17.00) Etela Farkašová, Márius Kopcsay a Jozef Puškáš. Na záver čítania spolu s prekladateľom Mirkom Kraetschom diskutovali o hlavnej téme, ktorou boli rôzne druhy nepokoja v slovenskej literatúre – aj ako podnet pri písaní.

Mimoriadne vydareným podujatím bola slovenská prezentácia novej detskej knižky Jána Uličianskeho KOCÚR NA KOLIESKOVÝCH KORČULIACH, ktorá sa konala dňa 7. októbra v rámci podujatí na Fóre detskej literatúry v čase 16.00 – 17.00. Autor, prekladateľ Mirko Kraetsch aj ilustrátor knihy Miloš Kopták prispeli k naozaj úspešnému priebehu. Veľký počet detí sa aktívne zúčastnil na maliarskej dielni, ktorú viedol M. Kopták. Súčasťou podujatia bolo vyhodnotenie detskej kreativity a ocenenie troch najúspešnejších mladých „ilustrátorov“.

Miroslava Bilačičová a Daniela Humajová