StánokTermín veľtrhu: 12.- 16. októbra 2011

Čestným hosťom 63. Medzinárodného knižného veľtrhu vo Frankfurte nad Mohanom bol vtomto roku Island.

Island, ako čestného hosťa reprezentovali spisovatelia, umelci ako aj množstvo knižnej produkcie.

Národná expozícia Slovenskej republiky, ktorú pripravovalo Literárne informačné centrum, bola na prízemí haly 5 stánok A 949, v susedstve krajín strednej Európy a krajín Škandinávie.. V tomto roku sme boli nútení v rámci krátenia rozpočtu zredukovať výstavnú plochu o 12 m2. Stánok mal veľmi dobré umiestnenie a aj napriek menšej ploche sa o ňom domáci aj zahraniční hostia vyjadrovali veľmi pochvalne.

V slovenskej expozícií realizovanej formou polostrovného stánku, sa predstavilo 42 slovenských vydavateľských subjektov s produkciou vyše 500 knižných titulov. Dominovala tu produkcia reprezentačných kníh viacerých vydavateľstiev, ako aj tituly Literárneho informačného centra a knihy slovenských autorov vydané v zahraničí s podporou Komisie SLOLIA. Ďalšie panely v stánku prezentovali pôvodnú slovenskú beletristickú tvorbu, detské knihy, odbornú a umeleckú literatúru, teatrologické tituly, učebnice, slovníky a encyklopedickú literatúru, preklady, hobby knižky, vlastivedných sprievodcov a mapové publikácie.

Ako každý rok, vydavatelia stánok používali ako svoju základňu a miesto na stretnutia a rokovania so zahraničnými partnermi. Spomedzi návštevníkov stánku treba spomenúť okrem samotných slovenských vydavateľov aj majiteľov či riaditeľov zahraničných vydavateľstiev, a ďalších profesionálov v oblasti knižnej kultúry a vydavateľského života. Expozíciu navštívil aj generálny konzul SR Imrich Donáth a zástupcovia slovenského veľvyslanca v Berlíne. Zo strany LIC tu prebehli rokovania Miroslavy Vallovej, Daniely Humajovej a Miroslavy Bilačičovej so zástupcami manažmentu jednotlivých MKV a so zahraničnými vydavateľskými pracovníkmi, týkajúce sa našej prezentácie v budúcom roku a možností vydania diel slovenských autorov v zahraničí ako aj iných foriem spolupráce. Konkrétne prebehli rokovania o budúcich možných knižných vydaniach napríklad s vydavateľstvami Wieser Verlag, Fischer Verlag, s p. Thillom, pripravujúcim tvorivé dielne prekladu poézie a vydanie výberu zo slovenskej poézie, ďalej sme rokovali s vydavateľstvami Galaxia Gutenberg, Argentovivo a ďalšími.

Na pôde veľtrhu pripravilo LIC aj zaujímavé sprievodné akcie.

V piatok 14. októbra o 12.hod zorganizovalo pre fórum Weltempfang otvorenú pódiovú debatu na tému DOBRODRUŽSTVO PREKLAD k antológii DEN SPIEGEL BEWEGEN (POHNÚŤ ZRKADLOM), ktorá predstavuje výber z najnovšej tvorby slovenských autoriek a autorov a prináša ukážky z ich tvorby v slovenčine a v prekladoch do nemčiny. Antológia vyšla s podporou Literárneho informačného centra vo vydavateľstve Stutz Verlag Passau.

Daniela Humajová, Angela Repka, Mirko Kraetsch a Nadine Lenz    Pódium aj publikum

Moderovala Daniela Humajová a zúčastnili sa prekladatelia
Angela Repka, Mirko Kraetsch a Nadine Lenz.

Cieľom diskusie bolo priblížiť proces prekladu a ponúknuť účastníkom na fóre pohľad do tvorivej dielne prekladateľov, osvetliť konkrétne problémy prekladu súčasných textov, nielen zo slovenčiny do nemčiny.

Po skončení toho podujatia autorka Nóra Ružičková čítala zo svojej tvorby na pôde slovenského národného stánku.

Nasledoval koktail s ochutnávkou tradičných slovenských syrov a údenín ako aj slovenského vína z produkcie vinárstva Bartoš.

Poskytovali sme informácie o slovenskom knižnom trhu, súčasnej kultúrnej klíme, profiloch jednotlivých vydavateľstiev. Sprostredkovali sme kontakty účastníkom veľtrhu, odkazy pre vydavateľov, ktorí osobne neboli zastúpení vo Frankfurte. Viacero záujemcov hľadalo kontakty na prekladateľské organizácie na Slovensku. Informovali sme viacerých vydavateľov, agentov aj prekladateľov o najnovších tituloch, autoroch, odporúčali sme im podľa ich zamerania diela slovenských autorov a autoriek na vydanie. Využili sme pripravené tlačoviny, katalóg slovenských vydavateľov 2012, SLR, DÚHA, ponukové listy v cudzích jazykoch, ktoré sa stretli so záujmom zahraničných návštevníkov.

Celkove možno našu účasť hodnotiť úspešne. Boli rozpracované mnohé projekty, ktorých realizácia sa očakáva vblízkej budúcnosti. O umiestnení stánku ako aj jeho celkovej koncepcií vo forme polostrovnej expozície a priebežnom servise sa vyjadrovali pochvalne nielen slovenskí vydavatelia ale aj zahraniční hostia.