Medzinárodný knižný veľtrh vo Frankfurte nad Mohanom 2012

Čestným hosťom 64. Medzinárodného knižného veľtrhu vo Frankfurte nad Mohanom, ktorý sa konal od 10. do 14. októbra 2012, bol v tomto roku Nový Zéland. Túto zaujímavú krajinu reprezentovali desiatky spisovateľov, umelcov, množstvo knižnej produkcie aj sprievodných programov.

Národná expozícia Slovenskej republiky, ktorú pripravovalo Literárne informačné centrum, bola na prízemí haly 5.0, stánok A 949, v susedstve krajín strednej Európy a krajín Škandinávie. Aj v tomto roku sme boli nútení v rámci krátenia rozpočtu realizovať národnú expozíciu na zmenšenej výstavnej ploche, a to s rozlohou 48 m2. Stánok  mal veľmi dobré umiestnenie aj návštevnosť, prišlo sem množstvo odborníkov na rokovania aj laických návštevníkov z celého sveta a všetci hostia sa vyjadrovali o zrealizovaní stánku ako aj o odbornom servise veľmi pochvalne.

V slovenskej expozícií, realizovanej formou polostrovného stánku, sa predstavilo 45 slovenských vydavateľských subjektov s produkciou vyše 500 knižných titulov. Dominovala tu produkcia reprezentačných kníh viacerých vydavateľstiev, ako aj tituly Literárneho informačného centra a knihy slovenských autorov vydané v zahraničí s podporou Komisie SLOLIA. Ďalšie panely v stánku prezentovali pôvodnú slovenskú beletristickú tvorbu, nominantov literárnej ceny Anasoft Litera, detské knihy, odbornú a umeleckú literatúru, teatrologické tituly, učebnice, slovníky a encyklopedickú literatúru, preklady, hobby knižky, vlastivedných sprievodcov a mapové publikácie.

Ako každý rok, vydavatelia stánok používali ako svoju základňu a miesto na stretnutia a rokovania so zahraničnými partnermi. Spomedzi návštevníkov stánku treba spomenúť okrem slovenských vydavateľov aj majiteľov či riaditeľov zahraničných vydavateľstiev, prekladateľov, agentov a ďalších profesionálov v oblasti knižnej kultúry a vydavateľského života. Expozíciu navštívil aj honorárny konzul SR v Bad Homburgu Dr. Imrich Donáth. Zo strany LIC sa tu uskutočnili rokovania Miroslavy Vallovej, Daniely Humajovej, Miroslavy Bilačičovej, Inky Martinovej a Dušana Zupku so zástupcami manažmentu jednotlivých MKV a so zahraničnými vydavateľskými pracovníkmi. K týmto pracovným stretnutiam pripravilo LIC desiatky materiálov v cudzích jazykoch, ktoré sme využívali ako propagačné a ponukové texty pre záujemcov o knižné vydania. Prebehli aj stretnutia a rokovania s viacerými organizáciami, ktoré by v budúcnosti uvítali spoluprácu s LIC a spoluorganizovali prezentácie našich autorov.

Literárne informačné centrum pripravilo na štvrtok 11. októbra prezentačné popoludnie – v rámci tohto dňa sa o 14. 00 v priestore fóra DIALÓG predstavil autor Michal Hvorecký, ktorý predniesol ukážky zo svojho úspešného románu Dunaj v Amerike (v tomto roku vyšiel aj v nemeckom preklade pod názvom Der Tod auf der Donau v preklade Michaela Stavariča). Moderátorka podujatia Daniela Humajová zároveň položila autorovi niekoľko otázok k vzniku diela a tvorbe a na záver podujatia krátko prezentovala výnimočnú knihu Jany Beňovej Plán odprevádzania – Café Hyena.

Následne sa uskutočnilo na pôde slovenského národného stánku neformálne priateľské stretnutie so zahraničnými vydavateľmi, prekladateľmi, odborníkmi a obchodnými partnermi spojené s ochutnávkou tradičných slovenských syrov a údenín, ako aj slovenského vína z produkcie vinárstva Bartoš.

O 17. 30 sa vo Frankfurter PresseClub e.V. uskutočnilo ďalšie literárne podujatie pod názvom Na krásnom Dunaji sa všeličo prihodí... V úvode Dr. Imrich Donáth, honorárny konzul Slovenskej republiky v Bad Homburgu, predstavil laureátov Ceny Jána Johanidesa za rok 2012. Riaditeľka LIC Miroslava Vallová vysvetlila význam a dosah tejto ceny v rámci kultúrnej scény na Slovensku aj v zahraničí. Michal Hvorecký predniesol pasáže z knihy Der Tod auf der Donau, diskutoval s publikom, a záver večera patril opäť Jane Beňovej, ktorá síce nebola osobne prítomná, ale Daniela Humajová stručne predstavila jej úspešnú knihu Plán odprevádzania – Café HyenaZa túto knihu získala Jana Beňová Cenu Európskej únie za literatúru 2012, k čomu jej srdečne gratulujeme! Podobné prezentácie, aké LIC pripravilo na štvrtok 11. 10., sú zároveň propagáciou diel našich autorov, pretože mnohí čitatelia v zahraničí si vyhľadajú na čítanie práve knihy, ktoré ich zaujali na prezentácii a dozvedeli sa tak o nich už niečo bližšie.

 

Počas celého trvania veľtrhu sme poskytovali záujemcom odborné informácie o slovenskom knižnom trhu, nových dielach, súčasnej kultúrnej klíme, profiloch jednotlivých vydavateľstiev, sprostredkovali sme kontakty účastníkom veľtrhu, ponúkli odporúčania presne podľa požiadaviek záujemcov. Informovali sme viacerých vydavateľov, agentov aj prekladateľov o možnosti štipendií aj podpore prekladu a vydania slovenských titulov v zahraničí. Využili sme pripravené tlačoviny, katalóg slovenských vydavateľov 2012, čísla SLR, DÚHA, ponukové listy v cudzích jazykoch, ktoré sa stretli so záujmom zahraničných návštevníkov, a zároveň si záujemcovia odnášali aj čísla Knižnej revue a Slniečka.

Celkove možno účasť Slovenska hodnotiť ako veľmi úspešnú. Boli dohodnuté aj rozpracované mnohé projekty, ktorých realizácia sa očakáva v blízkej budúcnosti. Ich počet v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi stúpol a Slovensko zostáva zaujímavým partnerom na udržiavanie a rozvíjanie dobrých pracovných kontaktov na poli knižnej kultúry.

 

Miroslava Bilačičová, Daniela Humajová

   Police som slovenskými knihami Slovenský stánok
  V stánku - v strede Hvorecký Ľudia v stánku
  V stánku za stolíkom Pult a police
  Ľudia v stánku Ľudia v stánku
  Ľudia v stánku Ľudia v stánku
  Ľudia v stánku Michal Hvorecký a Daniela Humajová na pódiu
  Pódum a publikum Publikum
   Frankfurter PresseClub e.V Frankfurter PresseClub e.V