Termín veľtrhu: 8.- 12. októbra 2014

 

Čestným hosťom 66. Medzinárodného knižného veľtrhu vo Frankfurte nad Mohanom bolo v tomto roku Fínsko. Reprezentovala ho štýlovo čistá efektná expozícia a samozrejme spisovatelia, umelci ako aj množstvo knižnej produkcie.

Slovenský stánok vo FrankfurteNárodná expozícia Slovenskej republiky, ktorú pripravovalo Literárne informačné centrum, bola opäť na prízemí haly 5 stánok A 95, v susedstve krajín strednej Európy a krajín Škandinávie. Aj v tomto roku sme realizovali výstavnú plochu s rozlohou 48 m2. Stánok bol zostavený z  komponentov, ktoré boli vyrobené v rámci čestného hosťovania Slovenska na Svět knihy Praha, mal veľmi dobré umiestnenie a aj napriek menšej ploche sa o ňom domáci aj zahraniční hostia vyjadrovali veľmi pochvalne.

V slovenskej expozícií realizovanej formou polostrovného stánku, sa predstavilo takmer 50 slovenských vydavateľských subjektov s produkciou vyše 500 knižných titulov. Dominovala tu produkcia reprezentačných kníh viacerých vydavateľstiev, ako aj tituly Literárneho informačného centra a knihy slovenských autorov vydané v zahraničí s podporou Komisie SLOLIA. Ďalšie panely v stánku prezentovali pôvodnú slovenskú beletristickú tvorbu, nominantov literárnej súťaže Anasoft Litera, detské knihy, odbornú a umeleckú literatúru, teatrologické tituly, učebnice, slovníky a encyklopedickú literatúru, preklady, hobby knižky a vlastivedných sprievodcov.

Ako každý rok, vydavatelia stánok používali ako svoju základňu a miesto na stretnutia a rokovania so zahraničnými partnermi. Spomedzi návštevníkov stánku treba spomenúť okrem samotných slovenských vydavateľov aj majiteľov či riaditeľov zahraničných vydavateľstiev, a ďalších profesionálov v oblasti knižnej kultúry a vydavateľského života. Expozíciu navštívil aj generálny konzul SR Imrich Donáth.

Zo strany LIC sa tu uskutočnili rokovania Miroslavy Vallovej, Iny Martinovej a Miroslavy Bilačičovej  so zástupcami manažmentu jednotlivých MKV a so zahraničnými vydavateľskými pracovníkmi, týkajúce sa našej prezentácie v budúcom roku. Ďalej o možnostiach vydania diel slovenských autorov v zahraničí a iných formách spolupráce, najmä v rámci organizovania národných stánkov (Neografia, Europapier Slovensko).

Literárne informačné centrum pripravilo viaceré sprievodné podujatia  počas trvania veľtrhu.

  • Vo štvrtok 9. októbra sme organizovali na pôde veľtrhu obed so zahraničnými vydavateľmi za účelom prezentácie tvorby tohtoročného víťaza Anasoft Litera Pavla Vilikovského
  • V ten istý deň večer, Monika KompaníkováPeter Krištúfek predstavili svoje knihy Piata loďDom hluchého v Deutsch-Slowakischer Kulturklub e. V., Internationales Familienzentrum
  • V piatok 10. októbra opäť Monika Kompaníková a Peter Krištúfek predstavili svoje knihy tentokrát na veľtrhu v rámci fóra Paschen Literary Lounge
  • Po tomto podujatí sa uskutočnila spoločná prezentácia zástupcov vydavateľstiev z krajín V4, ktoré vydali knihu Pavla Vilikovského, Príbeh ozajského človeka.
  • Naše sprievodné akcie v tento deň a celkove v rámci veľtrhu uzatvoril malý neformálny kokteil - priateľské stretnutie so zahraničnými vydavateľmi, odborníkmi a obchodnými partnermi na slovenskom stánku.

Na stánkuPoskytovali sme informácie o slovenskom knižnom trhu, súčasnej kultúrnej klíme, profiloch jednotlivých vydavateľstiev. Sprostredkovali sme kontakty účastníkom veľtrhu, odkazy pre vydavateľov, ktorí osobne neboli zastúpení vo Frankfurte. Viacero záujemcov hľadalo kontakty na prekladateľské organizácie na Slovensku. Informovali sme viacerých vydavateľov, agentov aj prekladateľov o najnovších tituloch, autoroch, odporúčali sme im podľa ich zamerania diela slovenských autorov a autoriek na vydanie. Využili sme pripravené tlačoviny, katalóg slovenských vydavateľov 2014, SLR, špeciálne brožúry vypracované pre potreby ponuky slovenských titulov Slovak Books v anglickom jazyku, ktoré sa stretli s veľkým záujmom zahraničných návštevníkov.

Celkove možno našu účasť hodnotiť úspešne. Boli rozpracované mnohé projekty, ktorých realizácia sa očakáva v blízkej budúcnosti. O  umiestnení stánku ako aj jeho celkovej koncepcií vo forme polostrovnej expozície a priebežnom servise sa vyjadrovali pochvalne nielen slovenskí vydavatelia ale aj zahraniční hostia.