Medzinárodný knižný veľtrh vo Frankfurte nad Mohanom 2016

V čase od 19. do 23. októbra sa v nemeckom Frankfurte nad Mohanom uskutočnil v poradí už 68. medzinárodný knižný veľtrh, na ktorom sa ako čestný hosť predstavilo Flámsko/Holandsko, s pôsobivou expozíciou a množstvom sprievodných programov.

Národný stánok Slovenskej republiky, ktorý pripravilo Literárne informačné centrum, bol umiestnený na prízemí haly 5, A 101. Na rozlohe 48 m2 tu prezentovalo 48 slovenských vydavateľských subjektov vyše 500 knižných titulov.

Literárne informačné centrum pripravilo počas trvania veľtrhu, a to v stredu podvečer, v priestoroch Nemecko-slovenského kultúrneho klubu, literárny večer známej spisovateľky Jany Juráňovej. Autorka predstavila nemeckú verziu svojho úspešného románu Nevybavená záležitosť. Knihu do nemčiny preložila Ines Sebesta a vyšla vo vydavateľstva Wieser Verlag, Klagenfurt, 2016. Večer ponúkol priestor predstaviť divákom aj knihu rozhovorov Jany Juráňovej s Agnešou Kalinovou Mojich sedem životov, ktorá v nemeckom preklade Andrey Reynolds a Simona Grubera práve vyšla v Gabriele Schaefer Verlag, Herno. Vo štvrtok Jana Juráňová, tentoraz na výstavisku v slovenskom národnom stánku, debatovala s publikom a podpisovala svoje knihy. Na pôde slovenského stánku sme následne pripravili malé priateľské stretnutie so zahraničnými vydavateľmi, prekladateľmi, odborníkmi a obchodnými partnermi.

Slovenský stánok navštívili početní zahraniční hostia, profesionáli z oblasti knižnej kultúry, ale aj laickí návštevníci veľtrhu a slovenskí vydavatelia, ktorí využívali stánok ako zázemie na svoje rokovania. Medzi významných hostí patrila expremiérka SR, pani profesorka Iveta Radičová, ktorá navštívila stánok pri príležitosti svojho sobotňajšieho vystúpenia na fóre WELTEMPFANG v rámci frankfurtského veľtrhu. Tradičným hosťom stánku bol aj honorárny konzul SR v Hessensku pán Dr. Imrich Donáth. Osobitne nás potešila Dr. Katja Wiebe z knižnice pre deti a mládež v Mníchove, keď nám oznámila, že kniha Daniela Heviera Škola po škole, s ilustráciami Miloša Koptáka, bola v roku 2016 v medzinárodnej súťaži kníh pre deti a mládež zaradená medzi 200 najlepších titulov na svete.

Slovenská expozícia, v bezprostrednom susedstve českej, fínskej a gruzínskej, aj v tomto roku pritiahla pozornosť mnohých návštevníkov a potvrdila nepochybne vysokú úroveň knižnej kultúry na Slovensku.

 • Medzinárodný knižný veľtrh vo Frankfurte nad Mohanom 2016 - 0
 • Medzinárodný knižný veľtrh vo Frankfurte nad Mohanom 2016 - 1
 • Medzinárodný knižný veľtrh vo Frankfurte nad Mohanom 2016 - 2
 • Medzinárodný knižný veľtrh vo Frankfurte nad Mohanom 2016 - 3
 • Medzinárodný knižný veľtrh vo Frankfurte nad Mohanom 2016 - 4
 • Medzinárodný knižný veľtrh vo Frankfurte nad Mohanom 2016 - 5
 • Medzinárodný knižný veľtrh vo Frankfurte nad Mohanom 2016 - 6
 • Medzinárodný knižný veľtrh vo Frankfurte nad Mohanom 2016 - 7
 • Medzinárodný knižný veľtrh vo Frankfurte nad Mohanom 2016 - 8
 • Medzinárodný knižný veľtrh vo Frankfurte nad Mohanom 2016 - 9
 • Medzinárodný knižný veľtrh vo Frankfurte nad Mohanom 2016 - 10