Medzinárodný knižný veľtrh vo Frankfurte nad Mohanom 2018

 

70. jubilejný ročník Medzinárodného knižného veľtrhu vo Frankfurte nad Mohanom, SRN sa v tomto roku predstavil v duchu čestného hosťovania Gruzínska v duchu motta „Gruzínsko robené znakmi“.

Čestného hosťa reprezentovali spisovatelia, umelci na početných eventoch a samozrejme množstvo knižnej produkcie s hlavným fokusom na jedinečnosť gruzínskeho písma, a to nie len na pôde veľtrhu, ale aj v samotnom meste Frankfurt.

Gruzínska expozícia bola poňatá v jednoduchom štýle s hlavným dôrazom na množstvo vystavených kníh s dominujúcim pódiom sprievodných akcií. Samotná účasť bola podporená umeleckými vystúpeniami v tradičnom prevedení. Impozantná expozícia a množstvo sprievodných programov maximálne vypovedali o literárnom bohatstve tohto čestného hosťa.

Víkend na veľtrhu bol okrem iného, svojimi akciami a sprievodnými podujatiami venovaný študentom a vzdelávaniu na akademickej pôde.

Národná expozícia Slovenskej republiky, ktorú pripravilo Literárne informačné centrum sa nachádzala tradične na prízemí haly 5, tentoraz s pozíciou C 116. Na rozlohe 48 m2 sa predstavilo 55 slovenských vydavateľských subjektov s produkciou vyše 500 knižných titulov. V expozícií dominovala produkcia reprezentačných kníh viacerých vydavateľstiev, ako aj tituly Literárneho informačného centra a knihy slovenských autorov vydané v zahraničí s podporou Komisie SLOLIA. Ďalšie panely v stánku prezentovali pôvodnú slovenskú beletristickú tvorbu, nominantov literárnej súťaže Anasoft Litera, detské knihy, odbornú a umeleckú literatúru, teatrologické tituly, učebnice, slovníky a encyklopedickú literatúru, preklady, hobby knižky a vlastivedných sprievodcov. Ako každý rok, vydavatelia stánok používali ako svoju základňu a miesto na stretnutia a rokovania so zahraničnými partnermi. Prvé tri dni sú profesionálne dni, takže sa niesli v duchu početných rokovaní so zahraničnými vydavateľmi s dôrazom na francúzske subjekty v rámci pripravovaného čestného hosťovania v Paríži v roku 2019.

Vo štvrtok 11. októbra v podvečerných hodinách Literárne informačné centrum pripravilo priateľské stretnutie so zahraničnými vydavateľmi, odborníkmi a obchodnými partnermi na pôde slovenského národného stánku.

V sobotu 13. októbra, vystúpil slovenský spisovateľ Michal Hvorecký na fóre „Das blaue Sofa“ s nemeckým prekladom svojej knihy Trol. Podujatie vzbudilo veľkú pozornosť publika, svedčí o tom aj viac ako 200 prítomných poslucháčov.

Spomedzi návštevníkov stánku treba spomenúť okrem samotných slovenských vydavateľov aj majiteľov či riaditeľov zahraničných vydavateľstiev, prekladateľov, autorov a ďalších profesionálov v oblasti knižnej kultúry a vydavateľského života. Expozíciu navštívil riaditeľ Slovenského inštitútu v Berlíne Ivo Hanuš a honorárny konzul SR pre Hessensko Imrich Donáth.

Slovenský stánok navštívili početní zahraniční hostia, profesionáli z oblasti knižnej kultúry, ale aj laickí návštevníci veľtrhu a slovenskí vydavatelia. Celkove možno našu účasť hodnotiť úspešne. Boli rozpracované mnohé projekty, ktorých realizácia sa očakáva v blízkej budúcnosti. O  umiestnení stánku ako aj jeho celkovej koncepcií vo forme polostrovnej expozície a priebežnom servise sa vyjadrovali pochvalne nielen slovenskí vydavatelia, ale aj zahraniční hostia.