Medzinárodný literárny festival Jána Smreka 2005

Medzinárodný literárny festival Jána Smreka (MLF JS) sa koná od roku 2000 ako významné stretnutie zahraničných a slovenských básnikov, prozaikov, dramatikov, prekladateľov a autorov kníh pre deti.  Vznikol z podnetu a pričinením Občianskeho združenia Svetový kongres básnikov (WCP-SKB), ktoré roku 1998 pripravilo 18. svetový kongres básnikov s účasťou vyše 150 básnikov zo 40 krajín a 25 slovenských autorov. Smrekovo meno nebolo zvolené náhodou: básnika Jána Smreka pokladajú organizátori za najčestnejšieho slovenského spisovateľa vôbec, umelca, ktorý sa nepodrobil žiadnemu totalitnému režimu, v ktorom žil a tvoril.

     MLF JS sa medzičasom stal súčasťou európskeho kalendára literárnych festivalov a po Prague Writers Festival je najvýznamnejším medzinárodným stretnutím spisovateľov v strednej Európe. Dosiaľ sa konal najmä v Bratislave, no festivalové podujatia sa uskutočnili zakaždým aj v Trnave, Nitre a Pezinku. Súčasťou festivalu sú semináre, autorské čítania, prednášky a besedy s čitateľmi a študentmi. Vyvrcholením festivalu je udeľovanie Ceny Jána Smreka. Dosiaľ sa laureátmi tejto ceny stali: Tomas Tranströmer (Švédsko), Ludvík Kundera (ČR), Tuvia Rübner (Izrael), Veno Taufer (Slovinsko), Reiner Kunze (Nemecko) a čuvašský básnik Gennadij Ajgi (Ruská federácia).

Medzinárodný literárny festival Jána Smreka 2005 sa uskutoční v dňoch 16. – 19. októbra v Piešťanoch, Bratislave, Trnave, Senici a Pezinku. Bude zameraný na čítačky (6 večerných autorských čítaní, z toho 2 v Bratislave a po jednom v ostatných mestách), a jeho súčasťou bude seminár Andersen známy a neznámy, venovaný dvojstoročnici dánskeho rozprávkara a spisovateľa. Na festivale privítame spisovateľov zo Švédska, Nórska, Dánska, Rakúska, Írska, Luxemburska, Slovinska (medzi nimi je aj nový predseda Nobelovho výboru Švédskej akadémie P. Wästberg, nórsky prozaik T. Steen, slovinský básnik B. A. Novak), ako aj slovenských autorov, prekladateľov a literárnych vedcov. Cena Jána Smreka bude udelená v aule Trnavskej univerzity luxemburskej poetke, viceprezidentke Európskej akadémie poézie Anise Koltzovej.

Festival sa tradične koná s podporou Ministerstva kultúry SR, Švédskej akadémie, rakúskej spisovateľskej organizácie GAV, kultúrnych inštitúcií krajín, ktorých autori sa na festivale zúčastnia, slovenských spisovateľských organizácií a menších sponzorov.

-r-