Medzinárodný literárny festival Jána Smreka v Pezinku

V dňoch 7. – 10. novembra 2004 sa konal Medzinárodný literárny festival Jána Smreka. Po úvodnom odovzdaní Ceny Jána Smreka 2004 čuvašskému básnikovi Gennadijovi Ajgimu z Ruskej federácie, nasledovalo viacero sprievodných podujatí. Pre verejnosť boli najatraktívnejšie autorské čítania. Miestom konania 4. ročníka sa popri Bratislave a Trnave stal aj Pezinok. V utorok 9. novembra podvečer sa stretli milovníci poézie a umeleckého slova so šiestimi zo štrnástich zahraničných autorov v Malokarpatskej knižnici v Pezinku. Túto šesticu dopĺňal Marián Hatala, slovenský básnik - germanista, ktorý bol zároveň moderátorom večera a podľa potreby aj tlmočníkom a recitátorom slovenskej verzie, Rakúsko zastupovala poetka Klara Köttner – Benigniová. Známa je svojou morálnou podporou československého disentu. Obdržala viaceré vyznamenania v Rakúsku, na Slovensku aj v Čechách. Strednú generáciu rakúskych spisovateľov zastupovala, experimentálna autorka prózy, poézie a tvorby pre deti Petra Ganglbauerová. Lužickosrbský básnik Benedikt Dyrlich z Nemecka prezentoval svoju tvorbu v nemčine, ale zaujal najmä básňami vo svojom rodnom jazyku. Dán Janus Kodal okrem čítania zo svojej tvorby rozprával aj o tvorbe časopisu so zaujímavým názvom Banana Split. Michalovi Ďugovi rozumeli všetci, je to dolnozemský básnik slovenského pôvodu z Vojvodiny. Vyznal sa zo vzťahu k svojej starej vlasti Slovensku a účastníci mohli obdivovať jeho krásnu mäkkú slovenčinu. Popredný nórsky prozaik Lars Amund Vaage hovoril o jazykovej roztrieštenosti v Nórsku. On sám píše v tzv. novonórčine. Úryvkom zo svojej poslednej knižky Umenie ísť vzbudil u čitateľov veľký záujem o tento román, ten však v slovenčine zatiaľ nevyšiel. Marián Hatala sa na autorskom čítaní v Malokarpatskej knižnici v Pezinku “zastavil” po ceste z Čiech s celkom čerstvým českým prekladom svojej poézie. Mozaiku spomínaných jazykov doplnila aj čeština. Stalo sa už tradíciou, že podujatia Medzinárodného literárneho festivalu Jána Smreka začínajú poéziou tohto básnika. Nádherná Báseň o krásnej matke zaznela v Pezinku v excelentnom podaní Ľuba Romana predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý prevzal záštitu nad tohtoročným Festivalom. Na záver oficiálnej časti literárneho večera zaznela aj poézia Milana Richtera, zakladateľa a riaditeľa Festivalu. Účasť verejnosti a kladné ohlasy svedčia o záujme súčasníkov o poéziu a tento typ podujatí. K príjemnej atmosfére prispelo kultivované pezinské publikum, ako aj príjemné prostredie, ktoré vytvorili pracovníčky knižnice.

Anna Gašparovičová