Medzinárodný seminár o prekladaní slovenských diel do svetových jazykov

Literárne informačné centrum pripravuje v dňoch 27. 2. - 1. 3. 2004 v Budmericiach medzinárodný prekladateľský seminár "Preklady z málo rozšírených jazykov do svetových jazykov". Seminára sa zúčastní 22 prekladateľov zo zahraničia, i zámoria, a aspoň toľko domácich autorov a tiež prekladatelia do iných jazykov.

Na seminári sa zúčastnia napríklad dvaja prekladatelia diel Pavla Vilikovského - zo zámoria Charles Sabatos (angličtina) a Peter Brabenec (francúzština), nestor prekladov slovenských diel Ewald Osers (Veľká Británia); ďalej Fiona Sampson, vydavateľka Mily Haugovej vo Veľkej Británii, Alejandro Hermida, prekladateľ Milana Rúfusa do španielčiny, ale aj mladý prekladateľ Mirko Kraetsch, ktorý do nemčiny prekladá Michala Hvoreckého. Súčasťou seminára sú okrem rokovaní o odborných problémoch aj stretnutia prekladateľov so "svojimi" autormi (Dušan Dušek, Michal Hvorecký, Anton Hykisch, Albert Marenčin, Dušan Mitana, Pavol Rankov, Pavel Vilikovský a ďalší).
           Medzinárodný seminár odborne pripravuje Oddelenie zahraničných aktivít (Miroslava Vallová, vedúca oddelenia, Dagmar Zúbková, manažérka šírenia literatúry).

 

 


 

MEDZINÁRODNÝ PREKLADATEĽSKÝ SEMINÁR
"Preklady z málo rozšírených jazykov do svetových jazykov"

Budmerice 27. 2. - 1. 3. 2004

P R O G R A M

 

 • Piatok 27. februára

  13.00 - 17.00 Príchod a registrácia účastníkov v Literárnom informačnom centre a odvoz do Budmeríc
  18.00 Slávnostné otvorenie
  18.30 Recepcia

 • Sobota 28. februára

   9.30 - 10.15 Valér MIKULA: Pohľad na hodnoty posledného dvadsaťročia
  10.15 - 10.45 Ewald OSERS: Prekladanie poézie pre deti
  11.15 - 11.45 Peter PETRO: Špecifiká prekladu Matkina a Pišťanka do angličtiny
  11.45 - 12.15 Charles SABATOS: O anglickom preklade románu P. Vilikovského Večne je zelený
  12.15 - 12.45 Peter BRABENEC: Prekladať z malých jazykov - načim nezúfať (nad prekladom P. Vilkovského: Večne je zelený)
  14.30 - 15.15 Alexander HALVONÍK: Poznámky k súčasnému stavu slovenskej prózy a jej vývojovým tendenciám
  16.00 - 16.30 Chantal GOLOVINE: Niekoľko poznámok o poézii J. Ondruša
  16.30 - 17.00 Ludwig RICHTER: Súčasný stav recepcie slovenskej literatúry v nemeckej jazykovej oblasti
  17.00 - 17.30 Catherine SERVANT: Literárny preklad v očiach niektorých súčasných francúzskych prekladateľov - spisovateľov
  17.30 - 18.00 Jana BOXBERGER: Niekoľko poznámok k fonetickej stránke prekladu
  18.30 Večer slovenských špecialít (Stretnutie so slovenskými spisovateľmi)

 • Nedeľa 29. februára

   9.30 - 10.00 Fiona SAMPSON: Ťažká letová krivka - Prekladanie slovenskej literatúry vo Veľkej Británii
  10.00 - 10.30 Etienne BOISSERIE: Stav a perspektívy prekladania slovenských literárnych diel vo Francúzsku
  10.30 - 11.00 Alejandro HERMIDA: Osudy slovenskej (a českej) literatúry v španielskom prostredí
  11.30 - 12.00 Marie-Christine HUBER: Problémy spojené s vydávaním slovenskej literatúry v zahraničí
  12.00 - 12.30 Mónica SÁNCHEZ PRESA: Prekladanie slovenskej literatúry do španielskeho jazyka
  12.30 - 13.00 Daniela LAUDANI: Nároky na prekladateľov do taliančiny
  13.00 - 13.30 Diskusia, záver
  15.30 - 18.00 Voľný program
  19.00 Návšteva divadelného predstavenia - E. Maliti-Fraňová: Krcheň Nesmrteľný
  22.00 Návrat do Budmeríc

 • Pondelok 1. marca

  8.00 - 9.00 Raňajky
  Odvoz účastníkov do Bratislavy podľa odletov