Pri príležitosti tretieho výročia úmrtia spisovateľa a esejistu Jána Johanidesa sa 8. júna 2011 v kaštieli Štátneho archívu v Šali uskutočnil Memoriál Jána Johanidesa v spolupráci LIC s Mestom Šaľa, Honorárnym konzulátom SR v Hesensku, Ústavom slovenskej literatúry SAV v Bratislave a Gymnáziom Juraja Fándlyho v Šali (garantom súťaže). Memoriál sa po minuloročnom, historicky prvom udelení Ceny Jána Johanidesa, ktorá sa udeľuje každé dva roky, bude konať každoročne. Zmyslom súťaže Esej Jána Johanidesa je zachovanie Johanidesovho odkazu a pestovanie esejistického žánru. Súčasťou hodnotenia prác bol seminár, kde vystúpili s odbornými referátmi Karol Csiba (Špecifiká prozaickej tvorby Jána Johanidesa po roku 1989), Zora Prušková (Produktívne interferencie v štruktúre Johanidesovej prózy) a Pavel Matejovič (Ján Johanides a jeho Súkromie). Ocenené boli eseje Michaely Rybárovej, Niny Protušovej a Lucie Štefaňákovej. Johanidesov svet, uchovaný v diele, vyžaruje a pôsobí v generácii najmladších tvorcov.