Mesto Graz opäť vypisuje tvorivé štipendium pre autorov

Rakúske mesto Graz rok čo rok ponúka štipendium autorom, ktorých práce sa vyznačujú inovatívnosťou, estetickými a jazykovými kvalitami, vychádzajú z prítomnosti a sú autentické a originálne. Graz sa týmto spôsobom usiluje o zachovanie kontinuity medzikultúrnej diskusie s európskymi aj mimoeruópskymi literátmi.

 

Na dobu tvorivého pobytu, t. j. od 1. septembra 2009 do 31. augusta 2010, sa autor, ktorý získa štipendium, stáva spisovateľom či spisovateľkou mesta Graz. Štipendista sa musí zaviazať, že počas roka bude aspoň osem mesiacov prítomný v meste. Autori, ktorí v minulosti štipendium už raz získali, sa oň nemôžu znova uchádzať.

 

Uchádzač by mal spĺňať tieto podmienky:

 • vzťah k mestu Graz v kultúrnej a jazykovej rovine

 • aspoň základná znalosť nemeckého jazyka

 • aspoň jedna samostatná literárna publikácia (nie vlastné vydanie) alebo päť publikácií v zborníkoch, časopisoch či antológiách, alebo dve odvysielané či vytlačené rozhlasové hry, alebo jedna uvedená či vytlačená divadelná hra

 • ochota zapojiť sa do dialógu medzi literatúrou a urbánnym prostredím

 • ochota nadviazať v rámci možností a s podporou predstaviteľov mesta (autorské čítania, návštevy škôl, diskusie) kontakty s literárnou scénou a verejnosťou mesta Graz

 • navrhnúť konkrétny projekt, ktorý by realizoval počas pobytu v Grazi

 

 

Potrebné písomné podklady (v 6 vyhotoveniach)

 • žiadosť o podporu (forma nie je predpísaná)

 • životopis

 • zoznam publikovaných prác

 • Publikácie: 2 ukážky *, pri inojazyčných publikáciách treba priložiť aj preklad

 • rukopisy (5 – 10 strán prozaických alebo dramatických textov, 5 básní v origináli a v nemeckom preklade)

 • Návrh projektu (cca 2 strany formátu A4 **)

 

* Rozsah: ukážka v dĺžke 5-10 strán – knihy neposielať

** Bližšie informácie o navrhovanom projekte, na ktorom bude autor pracovať počas pobytu v Grazi.

 

Termín podania žiadosti

 

31. marec 2009

 

Žiadosť treba poslať na adresu:

 

Kulturamt der Stadt Graz

Stigergasse 2/ii. Stock (Mariahilfer Platz)

8020 Graz

Österreich

Kontakt:

Kulturamt

Tel.: +43/316/872-4901

kulturamt@stadt.graz.at

 

Viac informácií na adrese:

 

http://www.kulturserver-graz.at/kulturamt/

 

(em)