Michal Habaj a Radoslav Passia o poézii so senickými gymnazistami

 Pred plnou sálou ĽŠU v Senici besedovali literárni vedci Michal HABAJ a Radoslav PASSIA o významných predstaviteľoch slovenskej medzivojnovej poézie – L. Novomeskom, J. Poničanovi, J. Smrekovi a E. B. Lukáčovi. V diskusii vychádzali z odbornej publikácie Michala Habaja Básnik v čase (vyšla v Literárnom informačnom centre r. 2016), v ktorej porovnáva a interpretuje tvorbu týchto básnikov z hľadiska súčasného čitateľa a súčasných socio-kultúrnych podmienok, ktoré sa niekoľkokrát zmenili od vzniku ich poézie. Michal Habaj prečítal básne z počiatočnej tvorby každého zo štvorice autorov, ktoré napísali len niečo vyše dvadsaťroční, čiže vekovo blízki publiku. Diskutujúci zaujali gymnazistov zrozumiteľným a jednoduchým výkladom tak doby, v ktorej súčasná moderná poézia vznikala, ako aj významami básní či objasnením básnického gesta jednotlivých autorov. Michal Habaj sa na úvod predstavil aj ako básnik krátkou ukážkou zo svojej novej zbierky Caput mortuum – prečítal báseň Eliminácia.

Diskusiu pre tri triedy senického Gymnázia Laca Novomeského pripravili Literárne informačné centrum a Záhorská knižnica v Senici.

 

  • Michal Habaj a Radoslav Passia o poézii so senickými gymnazistami - 0