Michal Harpáň: Texty a kontexty

Michal Harpáň (nar. 1944), literárny vedec, vysokoškolský pedagóg a prekladateľ zo slovenskej literatúry, znalec slovenskej literatúry 20. storočia a teoretik literatúry, ktorý pomáha formovať vývin a nástup novej dolnozemskej literárnej generácie, pripravil antológie a výbery z poézie a prózy autorov slovenskej národnosti v Juhoslávii a zo slovenčiny a srbčiny prekladal umeleckú prózu a literárnu vedu. Je nositeľom Ceny P. O. Hviezdoslava, najvyššieho ocenenia za šírenie slovenskej literatúry v zahraničí.

Literárne informačné centrum vydalo výber z jeho tvorby, v ktorom sú zahrnuté state o dolnozemskej literatúre, literárnokritické štúdie o dielach básnikov a prozaikov P. Bohuša, O. Štefanka, D. Anocovej, J. Čajaka, G. Maršalla-Petrovského, porovnávacie štúdie poetík J. Smreka a P. Bohuša, V. Popu a J. Ondruša, ako aj ďalšie texty, ktoré dokazujú, že vojvodinská literatúra má v osobnosti Michala Harpáňa svojho zasväteného znalca, rozhľadeného i v tom najlepšom, čo vzniklo v česko-slovenskej literárnej vede.

"Slovenská literárna veda a literatúra zaiste už dávno vedia, že v Michalovi Harpáňovi majú svojho rovnako legitímneho a dôležitého príslušníka a spolutvorcu, ako ho má aj literatúra našich krajanov vo Vojvodine a v jej rumunskom, chorvátskom či maďarskom okolí," takýmto spôsobom zaradil autora do kontextu literatúry Slovákov v zahraničí a do vzťahu so slovenskou literatúrou zostavovateľ výberu, editor a znalec Harpáňovho diela Milan Šútovec.

Vydanie publikácia špecifikujúcej hodnoty dolnozemskej slovenskej literatúry je aspoň malým krokom k udomácňovaniu osobností národnostných menšín v našom prostredí a k ich poznávaniu.