Mikuláš Kočan: Diabol

Básnik, dramatik, autor rozhlasových hier a televíznych hier pre deti Mikuláš Kočan oslavuje tento mesiac šesťdesiatku. Vyštudoval dramaturgiu na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave, pracoval ako dramaturg vysielania pre deti a mládež v Čs. televízii v Bratislave. Svoju tvorivú činnosť začal najprv poéziou, ľúbostnou a prírodnou lyrikou a poetickými výpoveďami. Vydal tri zbierky – básne sú opismi celkom konkrétnych životných zážitkov mladého muža, v ktorých reflektovanú epickú situáciu na lyriku transformuje až autorský komentár vrcholiaci v pointe. Mikuláš Kočan sa neskôr začal výlučne venovať dramatickej tvorbe, píše pre rozhlas, televíziu a divadlo. Vo väčšine svojich divadelných hier sa venuje kritike morálnych problémov spoločnosti, premenami spoločnosti a medzigeneračnými vzťahmi. Vydal básnické zbierky Chvenie (1965), Nevesta v daždi (1970), Z blata a slamiek (1974). Napísal divadelné hry: Kastelán (1976), Závrat (1977), Kolotoč (1979), Gadžovia (1981), Playback (1983), Horúci zemiak (1985), Húsky,húsky, kam letíte (1991), Diabol (1994); rozhlasové hry: Hrúbky (1965), Niet tu miesta pre holuby (1966); televízne hry: Čatár Gombík rozkazuje (1964), Diamantové jablko (1968),Zabudnutá brigáda (1970), Aby sa ľudia necítili sami (1970), Bračekovci (1972), Súčet (1974), Lakmus (1976), Sila (1978).

 

V tlačenej verzii Knižnej revue sú aj úryvky z prózy.