Mila Haugová

Mila Haugová je našou najprekladanejšou poetkou. Je autorkou básnických zbierok:

Hrdzavá hlina (1980), Premenlivý povrch (1983), Možná neha (1984), Čisté dni (1990), Praláska (1991), Nostalgia (1993), Dáma s jednorožcom (1995), Alfa Centauri (1997), Krídlatá žena (1999), Atlas piesku (2001), Zavretá záhrada /reči/ (2001), Orfea alebo Zimný priesmyk (2003), Archívy tela (2004), Target(s),Terč(e) (2005).

 

Anamorfóza

rýchle bdenie suchými očami

predspánok postava padajúca

na dlhú planinu soľná púšť

tieň slnečných hodín

v strede námestia mešity

v oku tvojej spomalenej kamery

zrnká piesku: smiem teraz odísť

spätné premietanie v chladnej

záhrade vidím sa ako ťa vidím

nazerať do mojich priestorov

obrys tváre ktorá je skrytá

za stromy: mapa tieňa dovolí

uvidieť čo robia postavy

ktoré ho vrhajú: zdvihnuté ruky

záklon oberanie jabĺk (bozk)

skoro dotyk okraj pohybu

je ticho ktoré len bude

nič nebolí ak to nedovolíš

 

Priesvitnosť

(tvár medzi dvomi čiarami)

 všetky masky sú vhodné

posúvam miesto pohybu vecí

(túžba zmeniť: nepozeraj

utekaj) nikto sa neobzrie vtedy

tento ťa nemiluje. nevie ťa.

opusti ho spolu so sebou. všetko

čo nepotrebuješ opusti. nebudeš

v prvom riadku viny. jeho pokožka

pod mojím detstvom. túžba objať ho

lebo je zlý. riverbed. bachbett.

dýchaj hlboko na dne potoka.

príď ku mne. kde presne sa práve

nachádzaš. milovať. tieto pobrežia.

jeho smiech ako arkády. odpustím

zlé slová.

(4. 2. 2004)

 

V tlačenej podobe Knižnej revue je viacero ukážok

z básnickej zbierky Rastlina so snom: Vertikála, ktorá vyjde v októbri vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ.