Mila Haugová v Nemecku

Literárny večer s názvom Zatvorená záhrada (reči), ktorý sa konal v Mestskej knižnici v Stuttgarte 20. 9. 2016, patril významnej slovenskej poetke a prekladateľke Mile Haugovej. Predstavila v priereze celú širokú škálu svojej tvorby a spolu s herečkou Barbarou Stall dvojjazyčne predniesli výber z autorkinej poézie. Podujatie uviedla Daniela Humajová prienikom do súčasnej slovenskej poézie a potom sa večer niesol v znamení dialógu s autorkou Milou Haugovou o jej poézii a písaní. Prítomní vysoko ocenili básnické majstrovstvo autorky a večer sa stretol skutočne s úprimným záujmom publika o slovenskú poéziu. Na druhý deň 21. 9. 2016 sa Mila Haugová prezentovala v Ulme, v Dome Dunaja (Haus der Donau), v starobylej budove bývalej koniarne neďaleko Dunaja.Večer a čítanie za účasti odborného a veľmi pozorného publika bol naozaj vydarený. Okrem vlastnej tvorby autorka v rozhovore s Danielou Humajovou priblížila vznik nemeckej antológie súčasnej slovenskej poézie Lob des Wildtiers im Winter, ktorá vyšla v roku 2015, aj vďaka podpore LIC, v nemeckom vydavateľstve Wunderhorn. Formou prednesu a krátkymi komentármi predstavila Mila Haugová aj básne kolegov z antológie: Dany Podrackej, Ruda Juroleka a Ivana Štrpku. Po čítaní prebiehala ešte dlhá diskusia s návštevníkmi podujatia, ktorí sa zaujímali o autorkinu tvorbu, ale aj o súčasnú kultúrnu klímu na Slovensku a situáciu na slovenskej literárnej scéne. Obidve podujatia pripravilo LIC v spolupráci s Honorárnym konzulátom v Stuttgarte, s Domom Dunaja v Ulme a Mestskou knižnicou v Stuttgarte.

(dh)