V piatok 10. novembra 2017 sa známa slovenská poetka Mila Haugová predstavila na Buchmesse Wien, a to v priestore Donau Loungue. Podujatie moderoval Cornelius Hell a publikum pozorne, s veľkým záujmom prijalo prezentovanú knihu Langsame Bogenschuetzin, ktorá práve vyšla v nemčine aj v slovenčine vo vydavateľstve  danubebooks v Ulme. Verše prebásnila Slávka Rude-Porubská. Prítomní zvlášť ocenili prednes básní v podaní Mily Haugovej, aj jej sprievodné komentáre, ktoré dopovedajú mnoho k vzniku jednotlivých básní a ponúkajú detailnejší záber na celú jej bohatú tvorbu. Podujatie sa konalo aj s účasťou vydavateľa pána Thomasa Zehendera a Renaty Musset, ilustrátorky knihy, ktorej vydanie LIC podporilo.