Milan Rastislav Štefánik

Je celkom samozrejmé, že práve z Francúzskeho inštitútu v Bratislave sa vydala na cestu k čitateľom (24. januára) životopisná kniha Milan Rastislav Štefánik autora Jána Juríčka. Vo svojom úvodnom prejave nový francúzsky veľvyslanec na Slovensku Henry CUNY priblížil nielen svoj vzťah k Štefánikovi-diplomatovi, ale ocenil aj prácu autora tejto knihy, ktorý sa usiloval odstrániť biele miesta z našej histórie, a to z obdobia, ktoré je významné tak pre našu štátnosť, ako aj pre slovensko-francúzske vzťahy. Aj tie najvýznamnejšie historické udalosti a ich aktérov však treba pripomínať, preto sa vydavateľka Kveta DAŠKOVÁ z Vydavateľstva Q 111 rozhodla znovu vydať tento titul. Ukážky z knihy prečítal člen Činohry SND Dušan Jamrich. Na prezentácii sa zúčastnili aj podpredseda vlády Dušan ČAPLOVIČ a autorova manželka a dcéra, ktorej otec túto knihu venoval, zostali však anonymne v hľadisku.

–báb–