Milan Richter na luxemburskej Básnickej jari 2016

Básnik Milan Richter sa zúčastnil 15. a 16. apríla na festivale Le Printemps des Poètes v Luxembursku. Stretol sa so študentmi nemeckého lýcea, ktorým po interaktívnej diskusii prečítal niekoľko svojich básní v nemčine. Večer 15. apríla vystúpil na podujatí v mestečku Esch sur Alzette, kde vo vydavateľstve Éditions Phi vyšla pred 11 rokmi jeho zbierka básní v preklade do francúzštiny a nemčiny. Prítomný bol tiež Stanislav Vallo, slovenský veľvyslanec v Bruseli, akreditovaný pre Luxemburské veľkovojvodstvo. Druhý večer Básnickej jari sa konal v Luxemburgu, v prednáškovej sále opátstva Neumünster na tzv. Grunde. Milan Richter tu čítal svoje verše v nemčine a angličtine a niekoľko jeho básní odznelo aj vo francúzštine.

Richer s mobilom 
Milan Richter číta báseň
Čas sa nevracia
zo svojho smartfónu
v Esch sur Alzette
na festivale poézie

           

Vallo so študentkami
Veľvyslanec Stano Vallo
v rozhovore s víťazkami
študent. súťaže poézie

 

Publikum
Publikum v sále opátstva
Neumuenster

Festival, ktorý založil pred desiatimi rokmi básnik Jean Portante (jeho verše vyšli vo vydavateľstve MilaniuM v preklade A. Marenčina), mal výbornú úroveň vďaka viacerým básnikom z Talianska, Maďarska (Krisztina Toth), Poľska, Moldavska, Francúzska, Belgicka, Katalánska a Izraelu. Každý večer si ich prišlo vypočuť okolo 120 ľudí, ktorí si mohli zároveň kúpiť knihy autorov a dať si ich podpísať. Účasť Milana Richtera na tomto festivale iniciovalo Veľvyslanectvo SR v Belgicku a Luxembursku a finančne ho podporilo Literárne informačné centrum.