Medzi najvýznamnejších slovenských básnikov bezpochyby patrí Milan Rúfus (1928 – 2009), ktorý nám vo svojich vyše tridsiatich knihách pre dospelých i detských čitateľov zanechal bohaté kultúrne dedičstvo. O jeho obľúbenosti svedčia neustále reedície jeho básnických zbierok – aktuálne vyšli vo vydavateľstve SPN – Mladé letá tri tituly pre deti: Studnička (3. vydanie), Pamätníček (5. vydanie) a Modlitbičky (13. vydanie).

Vo všetkých Rúfus tematizuje univerzálne pravdy nášho bytia a nádherným básnickým jazykom upozorňuje na to, čo je v živote najdôležitejšie.

V zbierke Studnička ponúka odpovede na zvedavé detské otázky, cez ktoré najmenší spoznávajú svet v celej jeho rozmanitosti. Čistou detskou optikou nasvecuje každodenné veci a dodáva im punc výnimočnosti, vďaka čomu z jeho veršov sála harmónia a pocit bezpečia.

Rúfusovo videnie sveta je postavené na kresťanských základoch a medzi jeho obľúbené žánre patrí modlitba. Do najkrajšej podoby ju pretavil v zbierke Modlitbičky, v ktorej s pokorou prosí Boha o to, aby deťom zachoval najzákladnejšie hodnoty – rodinu, vlasť, mier... Obe knižky dopĺňajú pôsobivé ilustrácie Petra Uchnára.

Autorkou ilustrácií v tretej knižke Pamätníček je Rúfusova dcéra Zuzanka – ako dieťa mu darovala pamätníček s obrázkami, medziktorými vždy nechala jeden list voľný. Autor to pochopil ako výzvu doplniť jej stvárnenie sveta básnickým slovom. Vznikli tak hravé verše inšpirované najmä prírodou, ani v nich však nechýba obdiv voči jej veľkosti a každodenným zázrakom.