Knihu Milana Rúfusa v dvojjazyčnom anglicko-slovenskom vydaní k básnikovmu životnému jubileu vydala Matica slovenská a Literárne informačné centrum a dnes bola na pôde Matice slovenskej v Bratislave predstavená verejnosti. Zostavovateľom je prof. Viliam Marčok, prekladateľom írsky básnik John Minahane.

Táto krásna kniha bude sprevádzať i ďalšie podujatia, na ktorých sa pri príležitosti osláv 80. narodenín Milana Rúfusa podiela LIC ako spoluorganizátor.

Zajtra od 14.00 hod. sa v Univerzitnej knižnici uskutoční v básnikovej prítomnosti seminár o jeho tvorbe pod názvom „Nebuď ku mne zlá, báseň“.

Vo štvrtok večer o 19.00 hod v Divadle Astorka Korzo90 slávnostne odovzdajú Milanovi Rúfusovi Cenu Crane Summit za poéziu 2008 (podrobnejšie informácie o týchto podujatiach sú uvedené na našej www stránke v časti Literárne podujatia).

Srdečne vás na podujatia pozývame.

JP