Milan Zelinka: Príbehy z Karpát

Milan Zelinka: Príbehy z Karpát

Zelinkove najnovšie poviedky sú akousi sumarizáciou celoživotnej témy a výrazových špecifík autora, ktorý upútal najmä rozprávačským štýlom blízkym tradičnej realistickej dedinskej próze s jej autentickou atmosférou. Príbehy obyčajných ľudí, situované do rozličných časových období vrátane súčasnosti, sprítomňujú čosi, čo zo slovenskej prózy už dávno vymizlo: obyčajné ľudské správanie, bežnú ľudskú závisť i súcit, zdanlivé grobianstvo, trošku absurdnosti i nechceného, spontánneho humoru. Skrátka neštylizovanú človečinu, do ktorej sa autor nemusí siliť, lebo ju dôverne pozná. Kniha práve vychádza vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ.