V novom roku si zvyčajne každý dáva rôzne predsavzatia a vyslovuje želania. Ak by som mal parafrázovať Popolušku z rozprávky o troch orieškoch, aj ja som mal takto pred rokom tri priania. Prvé bolo vytvoriť jednu silnú stavovskú organizáciu vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky. Po roku môžem konštatovať, že sa nám to podarilo a prišlo k dohode so zástupcami združenia INDEX, a tak od mája 2012 existuje na Slovensku len jedno združenie, ktoré zastupuje nielen svojich členov, ale aj ostatných vydavateľov a kníhkupcov na Slovensku. Mojím druhým želaním bolo postupne zveľaďovať a rozširovať členskú základňu: v roku 2012 sa zvýšila o vyše 20%. Myslím si, že väčšina vydavateľov si uvedomila, že nové vedenie Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR (ZVKS) je tu pre nich a nie je činné len v oblasti zabezpečovania účasti členov na rôznych veľtrhoch a výstavách, ale je aktívne aj v podpore najrôznejších aktivít súvisiacich s rozvojom knižnej kultúry a knižného povedomia. A nakoniec, mojím tretím želaním bolo pokračovať v grantovom systéme na podporu vydávania kníh pôvodnej slovenskej literatúry a podporu podujatí v rámci knižnej kultúry. Predsedníctvo ZVKS prerokovalo a podporilo desiatky žiadostí v roku 2012 a rozhodlo o príprave grantového systému aj v roku 2013 v celkovej výške minimálne 25 000 eur. Viem, je to len kvapka v slovenskom vydavateľskom pohári, ale mnohým vydavateľom to pomôže naštartovať a rozvíjať vlastnú tvorbu…

ZVKS sa aktívne zapojilo aj do prípravy Bibliotéky 2012 a spolu s Literárnym informačným centrom malo skutočne reprezentatívny stánok. Bibliotéka 2012 zaznamenala aj zásluhou aktivít ZVKS najväčšiu účasť odbornej i laickej verejnosti v posledných rokoch, rekordnú predajnosť a sprievodný program bol v jej histórii najpestrejší.

V roku 2012 ma mrzeli len dve veci. Prvou bol fakt, že napriek veľkému úsiliu pri príprave celoeurópskeho projektu Books in print sa nám nepodarilo získať grant z EÚ na vybudovanie komplexného informačného portálu o knihách. Ešte viac ma však trápi situácia s nečestnými „hráčmi“ na knižnom trhu a neplatičmi. A tak tento raz mám okrem priania zdravia pre všetkých čitateľov kníh a tých, ktorí ich pre nich pripravujú, už len jedno želanie: pomôcť riešiť naštrbené vzťahy v reťazci vydavateľ – distributér – kníhkupec a hlavne apelovať na čestnosť, morálku a kultúrnosť jednotlivých subjektov našej neveľkej knižnej rodiny.

Daniel Kollár
predseda Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR