Miloš Doležal na Vyšehradskom literárnom štipendiu

V mesiacoch september až november Bratislava hostí štyroch tvorcov v rámci Vyšehradského literárneho štipendia

Rezidentom reprezentujúcim českú literárnu scénu je básnik, spisovateľ, dokumentarista a novinár Miloš Doležal. V rokoch 1991 až 1993 pracoval ako redaktor v mesačníku Perspektiv, bol asistentom dramaturgie Divadla za branou II, v rokoch 1998 až 2018 bol redaktorom a dramaturgom rádia Vltava. Ako scenárista spolupracuje s Českou televíziou na sérii historických dokumentov. Publikuje v časopisoch Kontexty, Perspektiv a Reportér. Jeho básne boli publikované vo francúzskom, nemeckom, poľskom, anglickom, chorvátskom, gréckom a talianskom preklade. Je autorom viacerých historických kníh a zbierok poézie. Ako spoluautor sa podieľal na viacerých výstavách venovaných zločinom komunizmu v Československu.

Je autorom a spoluautorom mnohých rozhlasových relácií a dokumentov venujúcich sa druhej svetovej vojne a komunistických represií v 50tych rokoch, literárnych programov, portrétov osobností a cestovateľských sérií. Dlhodobo sa venuje obeti komunistického režimu, kňazovi Jozefovi Toufarovi. Inicioval exhumáciu jeho pozostatkov z masového hrobu a pohreb v jeho rodnej farnosti na Vysočine.

V posledných rokoch pracuje na tetralógii, knižnej dokumentárnej sérii príbehov z rokov 1938 až 1990. Z nich boli zatiaľ publikované prvé dva diely: Čurda z hlíny: Tři dokumentární povídky z protektorátu (2019, Host) a Do posledních sil: Tři dokumentární povídky z konce protektorátu (2020, Host).

V súčasnosti pripravuje materiál k vydaniu tretieho a štvrtého dielu. Tretí diel bude zameraný na leto a jeseň roku 1945, kedy boli v Československu nastolené nové politické pravidlá, za ktorými nasledovalo vyhnanie sudetských Nemcov, krivé obvinenia ľudí z kolaborácie či násilný nacionalizmus. Štvrtá časť sa bude venovať príbehom z obdobia 50tych a 60tych rokov a priblíži životy rôznych aktérov z tohto obdobia.

Počas Vyšehradského literárneho štipendia Miloš Doležal zbiera archívny materiál k týmto príbehom aj na Slovensku, napríklad vo väzení v Leopoldove, v archívoch a zo stretnutí s odborníkmi, historikmi a pamätníkmi.