Miloval Slovensko (a učil ho milovať aj nás)

Za priateľom Vladimírom Ferkom

V ranných hodinách 24. októbra 2002 dotĺklo choré srdce Vladimíra Ferka, novinára a spisovateľa, ktorý je oprávnene považovaný za jedného zo zakladateľov a vrcholných predstaviteľov literatúry faktu na Slovensku.

Vladimír Ferko sa narodil 10. augusta 1925 vo Veľkom Rovnom v centre slovenskej "Drotárie", ako sám nazval kraj, z ktorého pochádzal a ktorého drotársku históriu potom tak presvedčivo a čitateľsky príťažlivo stvárnil vo svojich knihách, najmä v eseji Svetom, moje svetom... a románe Ako divé husi (už spolu so synom Andrejom). V roku 1949 sa Vladimír Ferko stal redaktorom denníka Smena a tomuto progresívnemu, sviežemu mládežníckemu denníku zostal verný po celý svoj profesionálny novinársky život. S ním a okolo neho tu vyrástla generácia výborných publicistov a reportérov ako G. Gryzlov, B. Ujček, J. Čomaj, J. Smolec či M. Vároš. Za publicistické články a reportáže publikované v roku 1968 nemohol V. Ferko v nasledujúcich rokoch normalizácie publikovať pod vlastným menom. Po istom "odmäku" normalizácie v osemdesiatych rokoch viedol týždennú prílohu Smena na nedeľu a urobil z nej najčítavejší novinový týždenník.

Z jeho rozsiahleho diela v žánri literatúry faktu spomeňme aspoň Veno z praveku, Zlatá nostalgia, Magické kamene či Žlté karavely. Sústavne a dlhodobo, štúdiom faktografických, vedeckých materiálov i osobným poznaním získané poznatky zužitkoval vo vlastivednej, encyklopedicky koncipovanej publikácii Kniha o Slovensku. Ferkov dlhodobý zámer predstaviť Slovensko ako historický, kultúrne a prírodne bohatú krajinu vyvrcholil v knihe Slovensko- moja vlasť. Práve táto reprezentatívna obrazovo-textová publikácii vyšla v roku 1996 v Národnom literárnom centre a zaznamenala veľký čitateľský ohlas.
           Význam jeho diela výstižne zhodnotil literárny vedec Ivan Kusý: " Je dobre, že popri Vojtechovi Zamarovskom, ktorý oživil staroveké kultúry, máme aj Vladimíra Ferka, oživujúceho Slovensko".
           K úmrtiu Vladimíra Ferka poslal riaditeľ LIC Alexander Halvoník jeho pozostalej manželke pani Hane Ferkovej sústrastný list, v ktorom charakterizoval V. Ferka ako "skvelého novinára a priekopníka literatúry, založenej na faktoch a ich hlbokom poznaní, človeka, ktorý miloval Slovensko a celý svoj tvorivý život ho učil milovať aj iných ľudí".

           Česť jeho pamiatke.

Anton Baláž