Karol Chmel je nesmierne pracovitý prekladateľ a znalec poľskej, srbskej, chorvátskej a čiernohorskej literatúry. Spôsobom myslenia je básnik, o čom podáva písomné svedectvo v sebe prirodzenom tempe. A je aj redaktor. A, dúfam a trúfam si povedať, že je aj môj priateľ. Vo všetkých týchto činnostiach našľapuje ako Indián. Jemne, aby krovie nepraskalo. Potrebám druhých sa podvoľuje pre mňa až dráždivo samozrejme a bez odporu. Takú poddajnosť má málokto. Môže si to dovoliť, lebo je pevný – nikomu a ničomu nepodlieha. Tak som ho spoznala pri každodennej práci aj pri osobných rozhovoroch v slovenskej redakcii Kalligramu. Milý Karol, s vďačnosťou na tie roky myslievam a stále si ich v sebe nesiem. Posielam Ti k narodeninám „pokus o básničku“, ktorej iste porozumieš (a možno aj niekto druhý).
 
Púštna ruža (Adenium obesum)
Karolovi Chmelovi k okrúhlym 6+4. narodeninám
 
... píšem ti, priateľu, začiatkom tohto augusta, v byte, ktorý sme dosiaľ neskolaudovali, hoci je to práve teraz už päť rokov (máme teda niečo pred sebou!)...
 
... čakám na piesok zo sahary, ohlásili ho v správach, už sledujem iba tie o počasí, občas prinesú zvesť, ktorou sa dá ešte nadchnúť, vieš si teda predstaviť, že tu pobehujem bosá, pripravená po 28 rokoch „slobody“ konečne vstúpiť na africký kontinent!
 
... vidíš, som na tom celkom inak ako tišma,[1] ktorý na s. 21 tvojej Batérie vzdychá bože / čo urobiť / so získanou slobodou? teraz poviem banalitu, no vzhľadom na prepiatosť očakávaní, ktoré nás premohli pred tridsiatimi rokmi, sa tá banalita predo mnou týči (opäť raz) ako amerika pred kolumbom: jestvuje iba sloboda vlastnej hlavy... vykláňam sa teda z okna, hoci je to vo vlaku zakázané, smerom k tvojmu miodragovi vukovićovi[2] do kruhu hlavy...
 
...miodrag znie v slovenčine ambivalentne, straší zurvalosťou prízraku-draka, akéhosi pohanského slovanského boha, a čičíka nehou oslovenia: môj drahý...
 
... vieš, čo ešte práve teraz robím okrem bososti? spúšťam na youtube „the best od ennio morricone“ (neskutočné, ako práve teraz zasiahol „boh-blesk z klávesnice“, kde f a d sú tesne pri sebe! už presnejšie sa nedá vystihnúť súčasná hovorená slovenčina) a dirigujem orchester ako „vtedy v kalligrame“... malá vyšinutosť na vybalansovanie presily... zavri oči, nech to vidíš, a počúvaj... svet je odrazu to najľahšie miesto na život! claudia cardinale už vystupuje z vlaku...
 
ps: nemaj mi za zlé nadužívanie spojenia práve teraz, o sekundu už môže byť potom
 
Ingrid Hrubaničová


[1] Aleksandar Tišma (1924 – 2003), srbský spisovateľ, tišma – názov básne Karola Chmela v zbierke Batéria (F. R. & G. 2014)
[2] Miodrag Vuković (1947 – 2013), čiernohorský spisovateľ, jeho próza Kruh hlavy vyšla v slovenčine v preklade Karola Chmela (F. R. & G. 2008)