Ministerka kultúry Ľubica Laššáková udelila ceny

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková v pondelok 24. februára v Dvorane Ministerstva kultúry SR odovzdala Ceny ministerky kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia.      

Cenu zavýnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby získal  literárny kritik a prekladateľ Alexander Halvoník, ktorý bol riaditeľom našej inštitúcie od roku 2002 do roku 2011.Ocenenie dostal za prínos k rozvoju literárnej kritiky v oblasti slovenskej literatúry a kontinuálnu analytickú hodnotiacu činnosť, ktorou každoročne reflektuje najmä diela súčasných slovenských prozaikov.

Alexander Halvoník po štúdiu pracoval ako redaktor v Československej tlačovej kancelárii, neskôr pôsobil v Ústrednej knižnici SAV. V rokoch 1969 – 1979 bol zástupcom riaditeľa Strediska vedeckotechnických informácií, 1980 – 1981 zástupcom šéfredaktora vydavateľstva Veda, 1981 – 1992 vedúcim literárno-dramatického oddelenia a riaditeľom odboru knižnej kultúry na MK SR. V rokoch 1992 – 1996 bol šéfredaktorom časopisov Knižná revue, Literika, zástupcom šéfredaktora Slovenských pohľadov. Krátko bol aj redaktorom Literárneho týždenníka. Od roku 1997 do roku 2002 bol riaditeľom Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov. Od jesene roku 2002 do 31. decembra 2011 bol riaditeľom Literárneho informačného centra v Bratislave.