Mirko Kraetsch na Slovensku

Mirko Kraetsch patrí k najaktívnejším prekladateľom českej a slovenskej literatúry do nemeckého jazyka. Narodil sa v Drážďanoch, od roku 1991 žije v Berlíne. Vyštudoval bohemistiku a kulturológiu na Humboldtovej univerzite. Preklady beletrie, poézie, drámy a esejistiky publikuje vyše dvadsať rokov v rôznych nemeckých a rakúskych vydavateľstvách. Preložil diela autoriek a autorov ako Jaroslav Rudiš, Bianca Bellová, Irena Dousková, Miloš Urban, Iva Procházková, Emil Hakl či Peter Krištúfek. Okrem toho prednáša, moderuje a napísal aj knihy o mestách – Berlíne a Prahe, ktoré sú mu blízke. Pôsobí v prekladateľskom spolku Weltlesebühne a v nemeckom Zväze literárnych prekladateľov.

Prvýkrát sa predstaví slovenskému publiku v niekoľkých slovenských mestách:

4. 4. 2022 Bratislava, Goetheho inštitút, 18:00
5. 4. 2022 Košice, Artforum, 18:00
6. 4. 2022 Banská Bystrica, Štátna vedecká knižnica, 15:00
7. 4. 2022 Nitra, Katedra germanistiky UKF, miestnosť ST-127, 13:00

Diskusie moderuje Michal Hvorecký. Podujatia vznikli v spolupráci Goethe-Institut Bratislava, Weltlesebühne a Literárneho informačného centra.