MKV Bologna 2019

Slovenskí vydavatelia sa aj tento rok v čase od 1. do 4. apríla prezentovali na stánku Literárneho informačného centra na pôde Medzinárodného veľtrhu detskej knihy v Bologni.

 

MKV Bologna 2019

 

Slovenskí vydavatelia sa aj tento rok v čase od 1. do 4. apríla prezentovali na stánku Literárneho informačného centra na pôde Medzinárodného veľtrhu detskej knihy v Bologni.

Čestným hosťom jubilejného 56.ročníka veľtrhu bolo Švajčiarsko, ktoré dominovalo s výstavou 26 švajčiarskych ilustrátorov.

 

Stánok sa nachádzal v novopostavenom pavilóne 29, pozícia D 36. Na  rozlohe 32 m2 bolo v ňom vystavených  vyše 300 titulov z produkcie 40 slovenských vydavateľstiev.

Stal sa centrom mnohých tvorivých stretnutí s autormi a vydavateľmi, bol hojne navštevovaný odborníkmi, umelcami, vydavateľskými profesionálmi i laickými priaznivcami slovenskej detskej literatúry a ilustrácie.

Stánok už tradične poctili svojou návštevou mnohí odborníci z oblasti detskej knižnej tvorby ako slovenská ilustrátorka žijúca vo Florencii Maja Dusíková, prekladateľka Katarína Dusíková, tiež zástupcovia zahraničných knižných veľtrhov.

1. apríla  sa uskutočnil v pobočke Bolonskej univerzite vo Forli na Katedre slovakistiky seminár pre mladých prekladateľov s autorkou Alexandrou Salmelous riaditeľkou LIC Miroslavou Vallovou a redaktorkou časopisu Slniečko Ľubicou Kepštovou. Seminár na pôde katedry pripravila lektorka slovenského jazyka p.Veronika Svoradová .

2. apríla LIC pripravilo dva tvorivé workshopy na pôde bolonskej knižnice v podaní talianskeho herca Fulvia Ianeo s deťmi partnerskej školy v Bologni s Alexandrou Salmelou. V tento deň sme zorganizovali na pôde národného stánku malé pohostenie.

 

Celkove možno našu účasť na bolonskom veľtrhu hodnotiť ako veľmi úspešnú.

Zástupcovia vydavateľstiev, ktorí sa zúčastnili veľtrhu sa vyjadrovali veľmi pochvalne o  riešení slovenského stánku, organizačnom a odbornom zabezpečení. Účelná bola i pomoc pri obchodných rokovaniach, uskutočnili sa mnohé rokovania v súvislosti s možnými vydaniami pôvodnej slovenskej literatúry v talianskom teritóriu.

 

 

 

 

 

  • MKV Bologna 2019 - 0
  • MKV Bologna 2019 - 1