MKV Thessaloniki 2016

V čase od 12. do 15. mája sa konal v poradí už 13. ročník Medzinárodného knižného veľtrhu Thessaloniki Book Fair. Vo výstavnom komplexe Helexpo sa predstavilo vyše 400 vystavovateľov z Grécka aj z 20 krajín z celého sveta. Čestným hosťom bolo Rusko. Literárne informačné centrum pripravilo opäť národnú expozíciu Slovenskej republiky, a to aj vďaka bezplatnej ponuke stánku a vybavenia zo strany gréckeho organizátora. Slovenský národný stánok na ploche 9 m2 predstavil 23 slovenských vydavateľstiev a viac ako 50 knižných titulov z oblasti literárnej vedy, filozofie, histórie, divadla, ale aj z oblasti pôvodnej slovenskej tvorby, vrátane detských kníh a publikácií o krajine. Stánok sa tešil záujmu verejnosti, viacerí návštevníci sa v priebehu veľtrhu dožadovali učebníc slovenčiny a hľadali možnosť zakúpiť si slovenské knihy v Grécku. Účasť Slovenska na MKV v Thessalonikách je dôležitou súčasťou propagácie našej literatúry v juhoeurópskom priestore, kde je veľký záujem o knihy a diskusie o literatúre a kultúre. Knižný veľtrh bol opäť pripravený na vysokej profesionálnej úrovni a bol veľmi dobre navštevovaný odborníkmi aj laickou verejnosťou.

Foto: FREEPIK